Alzheimer Nederland is regionaal vertegenwoordigd door 48 regionale afdelingen met elk hun eigen bestuur. De afdelingen organiseren in de regio activiteiten op het gebied van ondersteuning en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.  Als vrijwilliger voorlichting verzorgt u lezingen voor diverse groepen toehoorders.

Wat gaat u doen?

  • Verzorgen van een lezing in de regio
  • Verzorgen van een informatiestand op een beurs of bijeenkomst in de regio
  • Samenwerken met de werkgroep voorlichting in de regionale afdeling.

Wat bieden wij?

  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
  • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
  • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
  • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae
Deze pagina maakt deel uit van