Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Bestuurslid Alzheimer Cafés

Alzheimer Nederland
Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Regionale Afdeling
Je gaat aan de slag bij afdeling Zuidoost-Brabant. We werken hard om onze regio dementievriendelijk te maken. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat we mensen in de buurt ondersteunen. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen.

Wat mag je van ons als Alzheimer Nederland verwachten
Je komt terecht in een warme, professionele organisatie en werkt samen met een groep van bevlogen en betrokken mensen. Iedereen werkt met ongekend enthousiasme voor hetzelfde doel. Dit doen we vanuit een goede basis, want we vinden het belangrijk dat jij met plezier aan de slag kunt. Zo bieden we voorlichting over dementie en diverse trainingen die aansluiten bij je functie. We organiseren netwerkbijeenkomsten tussen afdelingen en met collega’s op het landelijk kantoor en nemen we jouw stem in beleid serieus.

Jouw rol
Je bent samen met twee andere bestuursleden contactpersoon voor de 7 Alzheimercafés voor de regio Zuidoost Brabant. Je participeert in 3 werkgroepen van de Alzheimer Cafés, Alzheimer Café Helmond, Alzheimer Café Peelland en Alzheimer Café Gemert/Bakel/Laarbeek. Je stelt jaarlijks samen met de werkgroepen de begroting en de doelen op en legt deze vast in het activiteitenplan van de afdeling. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de Alzheimer Cafés aan de hand van het handboek Alzheimer Cafés. Je stimuleert de samenwerking tussen de Cafés in jouw regio. Je stimuleert de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in het Alzheimer Café.

Dus ben jij iemand die:
• Door persoonlijke of professionele ervaring weet hoe om te gaan met mensen met dementie?
• Een echte netwerker is?
• Het leuk vindt om dingen gedaan te krijgen met een team van vrijwilligers en professionals?
• Van aanpakken weet en mensen kan begeleiden?
• De kwaliteit van onze Alzheimer Cafés hooghoudt?
• In de regio Helmond woont en ongeveer 4 uur in de week tijd heeft?

Neem dan contact met Mevr. Mart van de Vorst, secretaris van afdeling Zuidoost-Brabant, op 06-82058710 of via de mail op: [email protected].
Onze website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant.

Word bestuurslid bij Alzhemer Nederland in regio zuidoost-Brabant