Wat leg ik bij de notaris vast voor later?

Dienstencentrum De Beiaard
Pastoor De Kleijnhof 21
5721CR Asten
Nederland

Voor veel ouderen en zeker voor mensen met dementie speelt de vraag wat leg ik vast voor later? Het is van belang om bij een notaris zaken goed te regelen voor zaken tijdens het leven als bij overlijden. Voorbeelden zijn het opstellen van een volmacht ten behoeve van uw naasten, mentorschap, bewindvoering en curatele. En wat te denken van vragen als hoe houden we rekening met de huidige zorgregelingen (bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg)? En hoe voorkomen we dat er veel belasting moet worden betaald? Het Alzheimer Café Peelland heeft Barbara van Dommelen te gast, kandidaat notaris bij Gerrits & Van Gulick Notarissen, om al uw vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Bankers, tel. 06-28954108 of email: alzheimercafepeelland@gmail.com

 

Deze activiteit maakt deel uit van