Wij voelen ons bijzonder gesteund door de vele stemmen

Een persoonlijk bedankje

Voor de Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Wij, Alzheimer Nederland afd. Best-Oirschot-Son Alzheimercafé, bedanken iedereen die op ons heeft gestemd.
Met het mooie bedrag van € 3542,54 kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Ons doel:

de gelden worden gebruikt om gastsprekers te kunnen uitnodigen, tevens worden de gelden gebruikt om de onkostenvergoeding van de gespreksleiders te betalen. Tevens worden de opleidingskosten van de twintig vrijwilligers gefinancierd vanuit deze gelden met de nodige materiaalkosten. Ook de kosten van de avonden in het zalencentrum worden met de verkregen gelden betaald, te denken aan de koffie en/of thee t.b.v. de aanwezige gasten, de mensen met dementie en hun mantelzorgers en andere belangstellenden.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door