Zolang mogelijk thuis blijven wonen

DAF museum
Tongelresestraat 27
5613DA Eindhoven
Nederland

Ruim 50% van de mantelzorgers zorgt dagelijks of continu voor zijn naaste. Van hen voelt de helft zich tamelijk tot zwaar belast. In ons café zeggen we altijd: Dementie heb je niet alleen. Maar welke zorg en ondersteuning kan er thuis dan geboden worden? Vanavond spreken we daarover met een wijkverpleegkundige.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Mw. Thea van den Hurk-Sturme ☎ 040 215 80 00

Deze activiteit maakt deel uit van