Resultaten

Op deze pagina vindt u alle recente resultaten van ons werk. Van onze resultaten in 2017 met de meeste impact voor mensen met dementie en mantelzorgers hebben we een ‘Top 10 impact’ gemaakt. Bepaalt u vooral zelf de volgorde van deze top 10!

Naar de Top 10 impact

Onderzoek

voorpagina-w-onderzoek-1600.jpg

Onderzoek geeft ons meer inzicht in mogelijke oorzaken, preventie, diagnose en behandeling en hoe we mensen met dementie en mantelzorgers kunnen ondersteunen. Alzheimer Nederland stimuleert en financiert daarom vele onderzoeksprojecten.

Klik hier voor de resultaten 

Belangenbehartiging

voorpagina-belangenbehartiging-enhulp-1600.jpg

Alzheimer Nederland wil de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met dementie en (hun) mantelzorgers. Dit bereiken we door ons onder meer in te zetten voor hun belangen en verbetering van de zorg. 

 

Klik hier voor de resultaten

Regionale en landelijke hulp

voorpagina-hulp-informatie1600.jpg

Alzheimer Nederland biedt mensen met dementie en hun mantelzorgers op verschillende manieren hulp, advies en informatie. Daarnaast geven we door het hele land voorlichting over de ziekte.

 

Klik hier voor de resultaten

Communicatie en publieksvoorlichting

Inkomsten en uitgaven

baten-2017-web.png

Alzheimer Nederland sloot het jaar 2017 af met meer dan € 19 miljoen aan baten. Dat is minder dan in het jaar 2016, maar meer dan we voor 2017 hadden begroot.

Meer over de inkomsten

lasten-2017.png

In 2017 gaven we € 15,7 miljoen uit aan onze doelstellingen: 1) wetenschappelijk onderzoek, 2) belangenbehartiging en hulp en 3) communicatie en publieksvoorlichting.

Meer over de uitgaven

Participatie van mensen met dementie en mantelzorgers

Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom willen we hen zo veel mogelijk betrekken bij wat we doen.

Lees hier meer over

Onvergetelijke Herinneringen
 

Bekijk hier de aflevering

Hoe kunt u ons helpen?

Steun Alzheimer Nederland