Het jaar 2021

Ons jaaroverzicht


2021 stond in het teken van verbinding. Samen met mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, donateurs, onderzoekers, zorgverleners, politiek en samenleving hebben we veel kunnen bereiken. In de video een korte impressie van de resultaten van 2021.

Resultaten afgelopen maanden

Rondetafelgesprek wonen

 

Alzheimer Nederland deelnemer in Rondetafelgesprek Wonen en zorg Tweede Kamer

(Langer) zelfstandig wonen is niet vanzelfsprekend voor mensen met dementie. Woningen zijn niet altijd geschikt en mensen zijn vaak ‘te goed’ voor een opname in het verpleeghuis, maar hebben wel extra ondersteuning nodig om veilig te wonen. Er is dus geen woonaanbod dat aansluit op de woonbehoeften van mensen met dementie. Daarom nam Julie Meerveld van Alzheimer Nederland deel aan het Ronde tafelgesprek Wonen en zorg voor ouderen van de Tweede Kamer.

> Lees meer

Samenwerking Odenzehuizen

 

Samenwerking met Landelijk Platform Odensehuizen

Per 11 maart ondersteunt Alzheimer Nederland het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) met een projectleider en een plek op het kantoor in Amersfoort. Het gezamenlijke doel: met nog meer energie de bestaande initiatieven ondersteunen en nieuwe ontmoetingsplekken voor mensen met beginnende dementie en hun naasten ontwikkelen. Deze ontmoetingsplekken zijn essentieel om het thuis langer vol te houden en het aantal zorgarme jaren te vergroten.

> Lees meer

Zorgtechnologie

 

Alzheimer Nederland steunt onderzoekt naar zorgtechnologie met bijna half miljoen euro

Alzheimer Nederland steunt een nieuw consortium dat zich richt op het ontwikkelen van technologie die de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert. Het grote onderzoeksproject is onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en heeft als uitgangspunt ‘warme technologie’: passende, warme en slimme zorgoplossingen. Alzheimer Nederland steunt dit zesjarige onderzoek met bijna 500.000 euro.

> Lees meer

Samen dementievriendelijk

 

500.000 mensen in Nederland dementievriendelijk

Een mooie mijlpaal voor het programma Samen dementievriendelijk: er zijn een half miljoen mensen dementievriendelijk. Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS zijn het programma Samen dementievriendelijk in 2016 gestart. Op de website is het mogelijk om de gratis online training over goed omgaan met dementie te volgen. Het doel is dat alle mensen met dementie en hun mantelzorgers zich, door hun omgeving én de samenleving, beter ondersteund voelen.

> Lees meer

Paaslunch mantelzorgers

 

KPN en Alzheimer Nederland organiseren paaslunches in voetbalstadions voor mantelzorgers

700 mantelzorgers van mensen met dementie werden in de weken voor Pasen getrakteerd op een onvergetelijke paaslunch door het KPN Mooiste Contact Fonds, in samenwerking met Alzheimer Nederland. De lunch vond plaats in voetbalstadions van diverse eredivisieclubs, de mantelzorgers waren er echt even uit én stonden in verbinding met andere mantelzorgers.. Dat is hard nodig, want mantelzorgers van mensen met dementie zijn bijna twee keer zo vaak eenzaam in vergelijking met anderen.

> Lees meer

 

 

Wet zorg en dwang

 

Alzheimer Nederland in gesprek met Tweede Kamercommissie VWS over Wzd

Alzheimer Nederland deed een peiling naar de Wet zorg en dwang onder 1500 mantelzorgers en 69 mensen met dementie. Daaruit blijkt dat onvrijwillige zorg vaak voorkomt in de ondersteuning van mensen met dementie. Inzet van onvrijwillige zorg is niet altijd te voorkomen, maar als onvrijwillige zorg wordt toegepast, is communicatie met familie, een deskundige blik van buiten en een gestructureerde aanpak met stappenplan cruciaal. Daar is de wet voor ingericht, maar hij is echter nog te onbekend en wordt onvoldoende toegepast. Daarom bood Alzheimer Nederland de Tweede Kamercommissie VWS de peiling aan over de Wet zorg en dwang aan om hier aandacht voor te vragen.

> Lees meer

Breintraining

 

Al 90.000 mensen volgden leefstijltraining ‘Houd je brein gezond’

Helpt Pindakaas tegen dementie? Verminderen sudoku’s de kans op dementie? En kun je nou beter wel of geen rode wijn drinken? Deze vragen zie je in de media regelmatig voorbijkomen en worden ook behandeld in de training ‘Houd je brein gezond’ van Alzheimer Nederland. Helaas is er nog geen wondermiddel gevonden. Dementie is niet altijd te voorkomen, ook als je gezond leeft kun je dementie krijgen. In deze training leer je wat je wél zelf kunt doen om het risico op dementie te verkleinen. De training is al door ruim 90.000 mensen gevolgd.  

> Volg de training

Jaarverslagen

Download de jaarverslagen van Alzheimer Nederland: