Resultaten en jaarverslag

2018 was een succesvol jaar. In dit overzicht laten we u met trots de hoogtepunten zien. Dit zijn de resultaten die de meeste impact hadden voor mensen met dementie en mantelzorgers. 

Jaarverslag 2018 Bekijk ook hoogtepunten 2019

Recordbedrag in onderzoek geïnvesteerd

voorpagina-w-onderzoek-1600.jpg

In 2018 investeerden we een recordbedrag in onderzoek. Hiermee konden we meer onderzoeken mogelijk maken die leiden tot hoopvolle doorbraken. Alzheimer Nederland is de grootste private partij die onderzoek mogelijk maakt. Onderzoek leidt tot steeds betere inzichten in oorzaken, preventie, diagnose, behandeling en ondersteuning.

 Bekijk de resultaten 

Oproep mensen met dementie samenleving

oproep-mensen-dementie-samenleving.jpg

Alzheimer Nederland geeft mensen met dementie een stem. Voor het eerst spraken 200 mensen met dementie met elkaar over hun ervaringen en behoeften tijdens een uniek evenement voor en door mensen met dementie. Hun top 10 wensen zijn vastgelegd in een Manifest, dat door de Nationale Ombudsman is toegevoegd aan zijn rapport ‘Borg de zorg’.  

Bekijk het manifest

Groter bereik met digitale hulp voor mantelzorgers

dementienl-resultaten.jpg

Op ons mantelzorgplatform dementie.nl vonden in 2018 zo’n 950.000 mensen informatie, hulp, advies, herkenning en troost (55% meer dan in 2017). Zo kunnen zij de zorg voor hun naaste met dementie beter volhouden. Met de nieuwe app en website Myinlife kunnen mantelzorgers hun omgeving bij de dagelijkse zorg betrekken en ervaringen delen.

Ga naar dementie.nl

Dementie op de politieke agenda

voorpagina-belangenbehartiging-enhulp-1600.jpg

Alzheimer Nederland zit bovenop het zorgbeleid in Den Haag, door het actief volgen en beïnvloeden van de politieke agenda en nauw contact met Kamerleden. Onze belangenbehartigers hadden in 2018 een belangrijke stem in Den Haag op het gebied van o.a. casemanagement, de wet Zorg en dwang, persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen, stemmen en de aanpak van ondervoeding. 

Meer over belangenbehartiging

Meer mensen en bedrijven dementievriendelijk

sdv-zienis1-1600x1000.jpg

Al ruim 170.000 mensen registreerden zich op samendementievriendelijk.nl! Velen van hen deden een gratis training om hun kennis over dementie te vergroten en beter met dementie om te kunnen gaan. De beweging ‘Samen dementievriendelijk’ groeit, o.a. als gevolg van tv-campagnes en groei van het aantal branchetrainingen en vrijwillige trainers. Al 350 bedrijven steunen de beweging.

Word ook dementievriendelijk

Tv-show Herinneringen voor het leven

TVshow-Herinneringen-voor-het-leven-Maggy-moeder-1600x1000.jpg

Op woensdag 3 oktober 2018 keken 866.000 mensen naar onze tv-show Herinneringen voor het leven. Presentatrice Caroline Tensen stond stil bij de impact van dementie en de mogelijkheid om hier samen de schouders onder te zetten, samen met mensen met dementie, hun familie, artsen en bekende artiesten. De tv-show leverde maar liefst 9.825 nieuwe donateurs op!

Bekijk de aflevering

Infographic

infographic-2018-Alzheimer-Nederland-web.png

Jaarverslagen

Download de jaarverslagen van Alzheimer Nederland: