Als we een beetje moeite doen kunnen we veel voor elkaar betekenen!

word dementie vriendelijk

De campagne 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk' is een initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderdeel van het Deltaplan Dementie. De initiatiefnemers willen de komende vijf jaar Nederlanders bewust maken van de impact van dementie. Het doel is dat mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.

De campagne is urgent omdat het aantal mensen met dementie toeneemt door de vergrijzing. Daarnaast wonen mensen met dementie steeds langer thuis. Zodoende komen we in onze samenleving steeds vaker mensen met dementie tegen.

Training
Op de website www.samendementievriendelijk.nl kunnen mensen zich aanmelden als dementievriendelijk en een online training doorlopen. Daarin worden handvatten aangereikt om goed om te gaan met mensen met dementie. 

Voor een aantal branches zijn en worden specifieke trainingen ontwikkeld. Zo zijn inmiddels de trainingen ‘Op het gemeentehuis’ en ‘In de winkel’ ontwikkeld. Deze kunnen zowel online als op locatie plaatsvinden. Deelnemers leren vaardigheden in de omgang met mensen met dementie binnen hun eigen context.

Rol Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland investeert in innovatief onderzoek om dementie te kunnen voorkomen of genezen in de toekomst, Daarnaast zetten we ons zich in voor verbetering van de levenskwaliteit van mensen met dementie nú. Er valt nog veel te doen. We pleiten vurig voor betere zorg en professionele begeleiding, van patiënten én hun dierbaren. Zodat mensen met dementie en mensen in hun omgeving zo lang mogelijk van het leven en van elkaar kunnen blijven genieten. Naast de onmisbare professionele hulp kan iedereen in deze maatschappij zijn steentje bijdragen.

Ook u kunt helpen om Nederland dementievriendelijk te maken! 

Meld u aan en doe de training