Samen Dementievriendelijk 2016

Rond de Wereld Alzheimer Dag zijn in Drenthe veel activiteiten rond het thema “Samen Dementievriendelijk”georganiseerd.

Bij de theatervoorstelling de Bovenkamer van Thomas Borggrefe op 22 september in Assen gaf Frans van Dorst, voorzitter van de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland, aan trots te zijn op de voortgang die wordt geboekt om te komen tot een dementievriendelijk Drenthe. Er waren hier meer dan 200 bezoekers.

Het blijkt uit de volgende cijfers.Waren er in 2015 al 9.200 mensen met Dementie, in 2030 zullen dat er 15.000 zijn en wordt dementie daarmee volksziekte nummer 1.

Samen met het Netwerk Dementie Drenthe wordt aan diverse instanties voorlichting en scholing gegeven, welke als doel hebben dementie eerder te signaleren en tips te geven hoe met mensen met dementie het beste kan worden omgegaan (zie ook www.samendementievriendelijk.nl)

Brandweer Drenthe

Als eerste heeft de Brandweer regio Drenthe het certificaat “dementievriendelijk” van Alzheimer Nederland mogen ontvangen.

Hoogeveen

In de week van de Wereld Alzheimer Dag heeft burgemeester Karel Loohuis van de Gemeente Hoogeveen bij de aftrap van de Vrijwilligerscarrousel Dementie het certificaat dementievriendelijke Gemeente mogen ontvangen.

Bij de uitreiking gaf Frans van Dorst aan dat er veel activiteiten voor mantelzorgers en mensen met dementie in Hoogeveen plaats vinden:

Hij noemde o.a. het experiment dat gaande is om de inzet van gelden vanuit ZVW en WMO integraal te bezien, waardoor de zorg beter kan worden afgestemd en de scholing aan WMO consulenten van de gemeente Hoogeveen.

Daarnaast is de Stichting Welzijn in Hoogeveen zeer actief voor mantelzorgers en mensen met dementie. Te noemen valt Mantelzorg Vitaal wat mede bekostigd wordt door de Gemeente. Hieruit worden activiteiten opgezet voor mantelzorgers zoals leuke uitjes e.d. en worden diverse cursussen gegeven voor mantelzorgers.

Ook is de Stichting Welzijn actief in de ondersteuning van burgerorganisaties rond zorg in de buitendorpen.

Daarnaast beschikt Hoogeveen over een goed lopend Alzheimer Café en een heropende Dementheek.

De Stichting Welzijn en de Gemeente spelen bovendien een actieve rol in het Netwerk Dementie Drenthe. De stichting Welzijn is door haar directeur Johan Bosman lid van de participantenraad en wethouder Eric Giethoorn is bestuurslid.

De Heer Loohuis was blij verrast dat hij namens de Hoogeveense samenleving dit certificaat mocht ontvangen.

Dementievriendelijke ondernemingen.

In de week van de Wereld Alzheimer Dag werden de medewerkers van 2 Albert Heijn vestigingen, ijssalon Toscane en Heinrigs restaurant, allen gevestigd in Hoogeveen, voorgelicht over dementie en hoe ze het beste mensen met dementie kunnen helpen.

De eigenaar van de bedrijven Henri Offerein kreeg het certificaat “dementievriendelijke ondernemer” uitgereikt.

De komende periode zullen in Drenthe nog meer scholingen en voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden. Er staat ook nog een aantal uitreikingen van het certificaat “dementievriendelijk’ gepland.

Zo proberen Alzheimer Nederland afdeling Drenthe en het Netwerk Dementie Drenthe er samen voor te zorgen dat mensen met dementie zich in onze provincie thuis, gewaardeerd en begrepen voelen.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door