Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Zelf de regie kunnen houden over je leven, dat is wat iedereen graag wil. Mensen met dementie kunnen dit op een gegeven moment niet meer. Daarom is het zaak om tijdig maatregelen te nemen om diegene te beschermen. Bijvoorbeeld door zijn wensen vast te leggen en vertegenwoordiging aan te wijzen.
KNB.png

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geeft op Dementie.nl voorlichting aan mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers over het vastleggen van financiële en medische wensen. De KNB ondersteunt op deze manier het werk van Alzheimer Nederland.