PGGM: een waardevolle toekomst voor mensen met dementie

PGGM is sinds 2013 maatschappelijk partner van Alzheimer Nederland. Volgens PGGM is pensioen meer dan geld alleen. Daarom is de missie van PGGM: mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst.

 PGGM 2.gif

PGGM maakt zich sterk voor mensen met dementie, maar juist ook hun mantelzorgers. PGGM doet dit bijvoorbeeld als partner van Dementie.nl. Ook is PGGM samen met Alzheimer Nederland een online forum gestart op haar ledenplatform. Hier kunnen mantelzorgers en professionals tips en ervaringen uitwisselen om hun zorgtaak te verlichten.

“Mensen die in de zorg werken nemen ook vaak de mantelzorg op zich voor een familielid met dementie. Ze brengen grote offers, en lopen een reëel risico overbelast te raken. Die mensen wil PGGM hierbij zoveel mogelijk ondersteunen." - Else Bos, CEO PGGM

Verder voert PGGM samen met Alzheimer Nederland het programma ‘Samen maken we Nederland dementievriendelijk’ uit. Hiermee draagt PGGM bij aan een maatschappij waarin mensen met dementie kunnen rekenen op extra begrip en ondersteuning.

Naast de initiatieven met Alzheimer Nederland toont PGGM zich ook op andere manieren betrokken bij mensen met dementie en hun naasten. Zo zette PGGM met een aantal partners het online platform Wehelpen.nl op. Hier kunnen mantelzorgers hulp van vrijwilligers inschakelen. Ook is PGGM aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Het Deltaplan Dementie ontwikkelt met meerdere partijen initiatieven om dementie aan te pakken.