Schenken met belastingvoordeel

Wist u dat er meerdere manieren zijn om van belastingvoordeel te profiteren voor uw giften? Zowel voor 'gewone' giften en donaties, als voor periodieke schenkingen en bedrijfsgiften. Zo bespaart u geld of kunt u meer schenken voor hetzelfde geld.

Gewone gift of donatie (zonder overeenkomst Periodiek schenken)

Heeft u afgelopen jaar een of meerdere giften of donaties gedaan? Dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen, door het totaalbedrag af te trekken bij uw belastingaangifte. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft de giften vrijwillig gedaan aan Alzheimer Nederland (en/of andere instellingen die geregistreerd zijn als (culturele) ANBI of steunstichting SBBI).
  • U kreeg geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt de giften aantonen met bijv bankafschriften of kwitanties.
  • Het totaalbedrag is minstens € 60,- en bedraagt minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen(dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek).

Op de site van de belastingdienst vindt u meer uitleg hierover.
 

Periodieke schenking - meer doen voor hetzelfde geld

Om optimaal te profiteren van belastingvoordeel, kunt u ervoor kiezen een overeenkomst Periodiek Schenken aan te gaan. Dat betekent dat u minimaal 5 jaar achter elkaar, minstens 1 keer per jaar een gift overmaakt aan Alzheimer Nederland. U kunt dan het volledige bedrag - zonder minimum of maximum - elk jaar aftrekken van de inkomstenbelasting.

Hoe werkt het?

  • U legt de gift vast in een Overeenkomst Periodiek Schenken en stuurt deze aan Alzheimer Nederland (hier hoeft geen notaris meer aan te pas komen)
  • U maakt minstens 1 keer per jaar uw bijdrage(n) over;
  • Deze bedragen zijn steeds ongeveer even hoog;
  • U schenkt minimaal 5 jaar achter elkaar. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

De periodieke schenking mag u volledig aftrekken van de belasting. In het rekenvoorbeeld hieronder ziet u wat u terug kunt ontvangen, bij een inkomstenbelastingtarief van 42%:

'Gewone' gift
Jaarlijkse schenking: € 100
Teruggave belasting: € 0
Uw netto schenking: € 100

Periodiek schenken
Jaarlijkse schenking € 172
Teruggave belasting € 72
Uw netto schenking € 100

Wellicht wilt u overwegen om uw 'gewone' gift of machtiging om te zetten in een periodieke schenking? Zo kunt u meer schenken voor hetzelfde geld. Download dan de Overeenkomst Periodiek Schenken.

Bedrijfsgift

Doneert u vanuit uw BV aan Alzheimer Nederland? Dan mag u die gift(en) van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Voorwaarde is dat u de giften schriftelijk kunt bewijzen.

PS. Wist u dat bedrijfskosten volledig aftrekbaar zijn? Denkt u daarbij aan het sponsoren van een instelling of een activiteit of het plaatsen van een advertentie.
 

Wist u dat Alzheimer Nederland de ANBI status heeft? Daardoor kunt u van belastingaftrek profiteren.

Meer weten?