Standpunt dementie volksziekte nummer 1

Alzheimer Nederland noemt dementie in verschillende uitingen ‘volksziekte nummer 1’. We doen dit op basis van de persoonlijke en maatschappelijke impact van de ziekte. De impact van de ziekte, laat zich meten in verschillende feiten en cijfers.

Doodsoorzaak nummer 1 Dementie is sinds 2015 doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Het aantal mensen dat sterft aan dementie, stijgt ook sneller dan het aantal mensen dat sterft aan andere dodelijke ziekten. [CBS 2015 - 2017]

tabel-volksziekte-nummer-1.jpg


Dementie veroorzaakt de hoogste ziektelast

Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt. Hierbij werd gekeken naar impact van de ziekte op het leven. Zoals de invloed van de ziekte op mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ andere klachten, angst/depressie en cognitie. [RIVM, 2000 - 2015]
 

Impact op naasten van mensen met dementie is het grootst

Van de mensen die mantelzorg verlenen aan ouderen, zijn de mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie het meest belast. [SCP, 2009] 10% van het totaal aantal mantelzorgers in Nederland, zorgt voor iemand met dementie. Van de mensen die vier jaar of langer zorgen voor iemand met dementie is 13% zeer zwaar belast of overbelast. [NIVEL, 2011]. Uit eigen onderzoek van Alzheimer Nederland onder duizenden mantelzorgers, blijkt dat de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie toeneemt. [Alzheimer Nederland, 2015]
 

Kosten voor dementiezorg zijn het hoogst

Dementie is de ziekte met de hoogste zorgkosten. In 2015 zijn de kosten voor verpleeghuiszorg 4,68 miljard, een stijging van meer dan 25% ten opzichte van 2012. [Zorginstituut Nederland, 2012 - 2016]
 

Enige grote doodsoorzaak zonder behandeling

Van de tien belangrijkste doodsoorzaken in Nederland, is dementie de enige zonder medicatie om de ziekte te voorkomen of te genezen. Er is op dit moment geen kans op genezing. Er is zelfs geen medicatie om de ziekteprocessen die dementie veroorzaken af te remmen. De enige medicatie die beschikbaar is, kan alleen tijdelijk sommige symptomen van dementie verminderen.
 

Problematiek neemt toe

Zonder medicatie zal de persoonlijke en maatschappelijke impact van de ziekte de komende jaren sterk toenemen. Nu zijn er naar schatting ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dat aantal de komende decennia ruim verdubbelen. Daarmee stijgen de kosten, maar ook de druk op verpleging en verzorging. De komende decennia zal de beroepsbevolking, die voor mensen met dementie moet zorgen, gelijk blijven. [TNO 2015, CBS 2012]