Standpunt per onderwerp

Casemanagement dementie

Alzheimer Nederland zet zich in voor volwaardig, toegankelijk en onafhankelijk casemanagement dementie voor alle mensen met dementie en hun naasten. Iedereen met dementie, moet een casemanager dementie naast zich hebben staan vanaf de diagnostische fase.

Een casemanager dementie is een vaste begeleider met een speciale opleiding die door verpleegkundigen of social workers gevolgd kan worden. De casemanager volgt mensen met dementie en hun naaste op de voet, kijkt met hen vooruit, biedt een luisterend oor, weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio, bemiddelt bij het regelen van (vrijwillige) hulp en helpt bij het maken van lastige keuzes. Daarnaast draagt de casemanager dementie bij aan kostenbesparing.

Lees het volledige standpunt casemanagement dementie

Mantelzorgondersteuning

Alzheimer Nederland pleit voor ondersteuning voor iedere mantelzorger. Wij roepen op om mantelzorgers goed te informeren over het lokale aanbod en hen zoveel mogelijk te betrekken bij beslissingen over (de zorg voor) hun naaste. De ondersteuning van mantelzorgers is nodig in de thuiswonende situatie en na opname in het verpleeghuis.

De drie vormen van ondersteuning die mantelzorgers naar eigen zeggen nodig hebben om de zorg voor hun naaste langer vol te houden zijn de casemanager dementie, thuiszorg en dagactiviteiten. Ook respijtzorg is erg belangrijk maar nog steeds schaars.

Lees het volledige standpunt mantelzorgondersteuning

Activiteiten voor mensen met dementie

Alzheimer Nederland pleit voor voldoende passende activiteiten voor mensen met dementie. Activiteiten, zoals de dagbesteding, de zorgboerderij en vrijwilligerswerk, zijn erg belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Het mes snijdt aan twee kanten, het geeft structuur, zorgt voor zingeving en het ontlast de mantelzorgers.

Alzheimer Nederland vindt dat er meer gekeken moet worden naar de persoonlijke interesses en wensen van mensen met dementie en vooral naar wat er nog wél kan. Ook moet het aanbod voldoende zijn zodat de mantelzorger niet omvalt.

> Lees het volledige standpunt activiteiten voor mensen met dementie

Woonvormen voor mensen met dementie

Alzheimer Nederland pleit voor voldoende en passende woonvormen voor mensen met dementie tussen thuis en het verpleeghuis. Een tussenwoonvorm is voor mensen die nog niet naar het verpleeghuis hoeven. De verhuizing naar een tussenwoonvorm hoeft niet definitief of volledig te zijn. Het kan ook gaan om een flexibele woonvorm waar iemand alleen doordeweeks overnacht. Het belangrijkste is om aan te sluiten bij de behoeften van de mantelzorgers en mensen met dementie. 

Een tussenwoonvormen voorkomt crisisopnames en verkleint de stap tot het verpleeghuis. Ook zorgt het ervoor dat een opname in het verpleeghuis uitgesteld kan worden, omdat de persoon met dementie langer zelfstandig kan blijven als de woonvorm aansluit bij de behoefte.

> Lees hier het volledige standpunt woonvormen voor mensen met dementie

Proactieve zorgplanning en euthanasie

Alzheimer Nederland is niet voor óf tegen euthanasie bij dementie, maar pleit voor het tijdig voeren van het gesprek hierover. Bereid iemand met dementie en de naasten voor op toekomstige veranderingen en blijf dit gesprek voeren. Het uitgangspunt van dit gesprek is leven met dementie en de huidige en toekomstige behandeling, zorg en ondersteuning. Dit gesprek over behandelwensen en passende zorg wordt ook wel proactieve zorgplanning (advance care planning) genoemd.

Proactieve zorgplanning vormt de eerste aanbeveling voor goede dementiezorg in de Zorgstandaard Dementie. Alle partijen in de dementiesector hebben met de Zorgstandaard Dementie ingestemd.

> Lees hier het volledige standpunt proactieve zorgplanning en euthanasie