Woonbehoeften van mensen met dementie

Er is een groot schrikbeeld voor verpleeghuizen, daarom pleiten wij voor andere woonvormen. Waarin eigen regie en gezamenlijkheid terugkomen maar ook de veiligheid en ondersteuning geboden kan worden die nodig is. Met of zonder verpleeghuisindicatie. Juist voor de groep mensen met dementie is een breed aanbod belangrijk, omdat de wensen en behoeften zeer divers zijn. Het is belangrijk dat de woning dicht in de buurt is van de plek, waar iemand altijd heeft gewoond of dichtbij dierbaren. Dat bevordert het gevoel van veiligheid, vertrouwdheid en autonomie. Zo kunnen mensen met dementie in contact blijven met hun eigen sociale netwerk, kunnen mensen langer in hun nieuwe thuis blijven wonen en houden we de zorg beheersbaar. In dit nieuwe thuis wonen mensen met én zonder dementie. Partners blijven samen en de eigen meubels gaan gewoon mee, net als bij een andere verhuizing. Iedereen heeft een eigen appartement en richt het leven in naar eigen wens. We hebben onderzoek gedaan naar de woonbehoeften van mensen met dementie. De "Wijzer wonen met dementie" is bedoeld als handvat voor alle beleidsmakers, bouwers, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. Hierin staan de zes woonbehoeften van mensen met dementie en de drie randvoorwaarden voor passende woonvormen.

Tijdige verhuizing

Mensen met dementie blijven momenteel onverantwoord lang thuis wonen. Met een passende woonvorm kan men langer thuis blijven wonen. Het vermindert de kans op crisisopnames en kan verhuizing naar het verpleeghuis uitstellen of zelfs voorkomen. Belangrijk is dat de verhuizing tijdig is. Zo kan iemand wennen aan het nieuwe thuis en kan er een sociaal netwerk opgebouwd worden. Ook zijn er voordelen aan gespikkeld wonen: bewoners met en zonder zorgvraag zijn elkaars buren.  Zo kunnen de bewoners van de woonvorm elkaar helpen. Wat voor een bewoner niet meer gaat, is voor een ander nog mogelijk. Zo helpt de buurt elkaar en blijf je meedoen in de maatschappij. Een bijkomend voordeel van voldoende passende woonvormen voor mensen met dementie, is dat er een snellere doorstroom is op de huizenmarkt. Zo profiteren jong én oud van passende woonvormen voor mensen met dementie.

Klik op de wijzer om hem als PDF te openen

Oproep tot actie

De maatschappelijke en financiële businesscase die Alzheimer Nederland heeft gemaakt, beschrijft de kosten en baten van dementievriendelijke wonen. Door dementievriendelijk te wonen, wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verhoogd en vergroot het aantal zorgarme jaren. Ook is er minder zorgpersoneel nodig en zijn de kosten per levensjaar lager. Dit draagt bij aan het verlagen van de druk op het zorgpersoneel. 

Businesscase opvragen

We hebben de hulp nodig van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties om mensen met dementie een geschikte woning te bieden. Daarom vragen we aandacht en actie van deze partijen.

Gemeenten

 

 • Met een overzicht van het huidige aanbod van en de vraag naar woonzorgvormen, weet je wat de woonopgave is van jouw gemeente. Neem in dit overzicht ook sociale huurwoningen en starterswoningen mee.
 • Heb je al een woonzorgvisie? Dit is de leidraad voor de ontwikkeling van passende woonvormen in jouw gemeente. De Taskforce Wonen en Zorg kan ondersteunen bij het opstellen van de woonzorgvisie.
 • Door samen te werken met woningcorporaties en zorgaanbieders kun je woonvormen creëren die bij jouw gemeente passen. Betrek hier ook mantelzorgers, mensen met dementie en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland bij. Zo past aanbod bij vraag.
 • Infomeer inwoners over tussen woonvormen of de mogelijkheid om een woning aan te passen en stimuleer de doorstroom naar woningen die aansluiten op de behoeften.
 • Verhuizen is een hele grote klus voor mensen met dementie. Ondersteun hen in de verkenning van mogelijkheden en werkelijke verhuizing, om de doorstroom te bevorderen.

Zorg- en welzijnsorganisaties

 • Mensen met dementie hebben verschillende ondersteunings- en zorgvragen. Zorg voor persoonlijke ondersteuning die aansluit bij de behoefte.
 • Ook als de zorgvraag toeneemt, willen mensen met dementie en hun naaste in hun huis blijven wonen. Het Volledig Pakket Thuis kan verpleeghuiszorg thuis bieden om dit mogelijk te maken.
 • Werk samen in met woningcorporaties en gemeenten in het maken van de plannen voor het bouwen. Vraagstukken zoals eenzaamheid, veiligheid en sociaalmaatschappelijke thema’s krijgen zo een plek in de prestatieafspraken.
 • Inventariseer de mogelijkheden van digitale innovaties en eHealth toepassingen om zo veiligheid te waarborgen.

Woningcorporaties

 • Breng in kaart wat de vraag van de doelgroep is, wat de beperkingen zijn en welke ondersteuningsvraag er is. Gebruik hiervoor ook de Wijzer wonen met dementie.
 • Samenwerken is essentieel. Zoek zorgorganisaties en gemeenten op om je projecten op te zetten. 
 • Denk bij de verhuur van woningen ook aan de begeleiding en leesbaarheid van de informatie voor de huurders. Een community manager is hiervoor zeer geschikt.
 • Zorg voor een ontmoetingsruimte in het appartementencomplex. Betrek hierbij de buurt.
 • Bied personeel en de bewoners de “goed omgaan met dementie” training van Samen Dementievriendelijk aan. 
 • Bouw dementievriendelijk. Gebruik hiervoor het Programma van Eisen dementievriendelijk wonen.

Voorbeelden uit de praktijk

Alzheimer Nederland is bij een aantal woonvormen op bezoek geweest die aansluit bij de Wijzer Wonen met dementie. De goede voorbeelden dienen als inspiratie voor beleidsmakers, initiatiefnemers, woningcorporaties en gemeenten. Wat terugkomt in alle goede voorbeelden is de samenwerking tussen de betrokken partijen (zoals gemeenten, woningcorporatie en zorgaanbieder). Ook gaat het om een eigen appartement dat gehuurd wordt bij de woningcorporatie. Alleen als er zorg nodig is, wordt daar gebruik van gemaakt. En je kan er wonen zonder Wlz-indicatie. Zo is tijdig verhuizen mogelijk, naar een eigen thuis. En blijft de verhuizing naar het verpleeghuis voorkomen of uitgesteld.

De Compagnie in Den Bosch

Het Andere Wonen, de Compagnie is een woonvorm voor mensen met dementie gelegen in Den Bosch. Het bijzondere van deze locatie is dat je er al terecht kan direct na de diagnose dementie, alleen of samen met een partner om een eigen appartement en nooit meer weg hoeft ondanks achteruitgang in de dementie. Eigen regie staat voorop en het is ook nog eens betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee!

De Compagnie bestaat uit 16 appartementen die gehuurd worden van een woningcorporatie. In één appartement wonen Marianne en Laurens die de woonvorm runnen. Twee appartementen zijn ingericht als ontmoetingsruimtes.

Marianne vertelt: "We luisteren, zorgen voor gezelligheid en prikkelen de bewoners om actief te zijn. Sfeer is heel belangrijk. We hebben vertrouwen van de bewoners, dus we weten wat ze willen. Liever 1x in de week douchen? Dat kan. Om 11 uur opstaan? Dat kan. We hebben camera’s in de slaapkamer en kijken of we iemand moeten ondersteunen of niet. We maken niet iemand wakker omdat dat in ons schema past."

Friese Vlaak in Volendam

Een woonvorm met open deuren, geen camera’s en eigen regie? Ja hoor, dat kan. Dat is bijvoorbeeld zo bij Friese Vlaak in Volendam. 

Friese Vlaak bestaat uit 3 gebouwen. De buitenste gebouwen zijn sociale huurwoningen voor ouderen. Het middelste gebouw is voor mensen die een indicatie voor een verpleeghuis hebben.

Zelfstandigheid staat centraal in deze woonvorm. Zo hebben alle bewoners een eigen voordeur met sleutel en deurbel. Het appartement met keuken en badkamer wordt gehuurd bij  de woningcorporatie.

In het middelste gebouw zijn ontmoetingskamers. Daarvan zijn de bewoners en hun familie zelf eigenaar. Ze hebben de meubels zelf uitgezocht en regelen samen met een begeleider en vrijwilligers de activiteiten.

Een vrijwilliger vertelt: "Er was een kok die graag wilde koken en dit samen en voor iedereen heeft gedaan. Heel gezellig! En het personeel eet dan ook gewoon mee. Verder wordt er in de ontmoetingsruimtes volop gezongen. Het liefste liedjes uit Volendam, want die kennen de bewoners wel. We gaan ook boodschappen doen of wandelen. En wie gewoon z'n eigen gang wil gaan, doet dat. We proberen er altijd samen een hele leuke dag van te maken!”

Zonnetij in het Brabantse Aarle-Rixtel

Appartementen speciaal voor ouderen uit de buurt, met én zonder dementie. Dat is Zonnetij in het Brabantse Aarle-Rixtel. Een mooi voorbeeld van gespikkeld wonen.

Wij bezochten het wooncomplex in onze zoektocht naar goede woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in. Het Zonnetij was een verpleeghuis, maar bestaat nu uit 98 appartementen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, samen of alleen. Zoals Huub (87 jaar)die eerst in het verpleeghuis woonde en nu verpleeghuiszorg aan huis krijgt.

Naast eventuele thuiszorg zijn er 30 vrijwilligers uit de buurt actief. Zij zorgen voor een kopje koffie, organiseren activiteiten of doen een spelletje. Dat is een win-winsituatie, want het geeft de vrijwilligers ook een fijne dag.

Het succes van Zonnetij is de buurtkamer. Deze is er niet alleen voor de bewoners, maar ook voor andere buurtbewoners. Om te buurten, bewegen, samen te koken of iets anders gezelligs te doen. Het is het sociale hart van het verenigingsleven.

Hof Klarenbeek Middelburg

"Bewoners zijn geen 'eigendom' van onze zorgorganisatie, wij zijn te gast bij de bewoners."  

In Hof Klarenbeek kan je al wonen voordat je zorg nodig hebt. Als je toch zorg nodig hebt, kan het daardoor direct ingezet worden, zonder verhuizing. Ook bij gevorderde dementie. Dat maakt Hof Klarenbeek bijzonder. 

De helft van de 56 appartementen zijn ingericht voor mensen die zorg nodig hebben. Zij kunnen gebruik maken van Volledig Pakket Thuis, een vorm van verpleeghuiszorg aan huis. Bij de overige appartementen is het mogelijk om gebruik te maken van thuiszorg. Er is altijd wat te doen in het ontmoetingscentrum: denk aan samen bewegen, zingen, handwerken of koffiedrinken. Bewoners uit de wijk doen ook mee aan de activiteiten. 

Lion, de bewonersconsulent, maakt twee keer per week een ronde op Hof Klarenbeek. Bij bewoners die een groen formulier voor het raam hebben gehangen belt hij aan, want die hebben een vraag voor hem. Hij helpt bijvoorbeeld met het organiseren van onderhoud en doorverwijzen met vragen over administratie, zorg en welzijn. Daardoor weet hij precies hoe het met iedereen gaat. Dat is voor de familie heel fijn. 

Iedereen heeft een eigen appartement. Bewoners kunnen zelf kiezen welk slot ze willen: met een cilinderslot kan elke zorgmedewerker zelf naar binnen, met een ander slot belt iedereen aan. Het uitgangspunt blijft: De bewoners zijn geen 'eigendom' van de zorgorganisatie. Zorgmedewerkers zijn te gast bij de bewoners. 

De aanpak van Zorgstroom werkt vooral bij leegstand of nieuwbouw, want dan kun direct begonnen worden met een fifty-fiftyverdeling tussen bewoners die wel en geen zorg nodig hebben. 
Zorgstroom merkt bij andere zorgorganisaties soms weerstand voor hun manier van werken: "Sommigen vinden het stukje welzijn dat geboden wordt, voelen als lui personeel. Maar aandacht stoppen in gezelligheid is óók werken!" 

Inspiratiemateriaal & bronnen

 1. De Groot, C., M. van der Staak, F. Daalhuizen & G. de Kam (2019), Aanpassen of verkassen. Langer zelfstandig in een geschikte woning, Den Haag: PBL.
 2. Daalhuizen, F., de Groot, C., & de Kam, G. (2019). Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving. PBL Planbureau voor de Leefomgeving.
 3. Schilder, F. et al. (2018), Krasse knarren kúnnen kraken. Over hoe het stapelen van verschillende beleidsdoelen ouderen onder druk kan zetten, Den Haag: PBL Planbureau voor de Leefomgeving.