Verkiezingen: stem dementievriendelijk!

Verkiezing stem dementievriendelijk

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Alle politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma uitgebracht met aandacht voor veel onderwerpen. Gezondheidszorg is er één van. Goede en menswaardige dementiezorg vinden wij een belangrijk punt om mee te nemen in het stemhokje. Daarom hebben we voor u de relevante thema's per verkiezingsprogramma in een overzicht gezet.

Verkiezingsoverzicht

Wat zijn de standpunten van de politieke partijen over casemanagement dementie, het realiseren van passende dagbesteding in alle gemeenten, ondersteuning van mantelzorgers, menswaardige verpleeghuiszorg en goede palliatieve zorg? We hebben voor u op een rij gezet wat de dertien verkiezingsprogramma's zeggen over deze thema's. Stemt u ook dementievriendelijk?  

Bekijk ons verkiezingsoverzicht

Praat mee op social media: #stemdementievriendelijk

Mogen alle mensen met dementie stemmen op 15 maart?

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder mag stemmen, tenzij hij wegens bepaalde delicten is uitgesloten van kiesrecht. Ook mensen die onder mentorschap of curatele staan en/of in een verpleeghuis zijn opgenomen, mogen hun stem uitbrengen.

Mensen met dementie genieten dezelfde rechten als ieder ander. Ook zij mogen stemmen. Als iemand met dementie niet in staat is zelf te stemmen, bijvoorbeeld door ziekte, mag hij iemand machtigen. In principe moet hij zijn vertegenwoordiger (curator, mentor, partner of kind) of iemand uit zijn naaste kring machtige. Is geen van hen beschikbaar? Dan kan een hulpverlener gevraagd worden. De gemachtigde moet volgens de wil van de persoon met dementie stemmen. Alleen de persoon met dementie zelf kan iemand machtigen om voor hem te stemmen. Hij moet dus ook nog in staat zijn zijn wil kenbaar te maken en zijn handtekening te kunnen zetten. Helpen in het stemhokje mag alleen wanneer iemand een lichamelijke beperking heeft, die het stemmen bemoeilijkt.

 

Visie op dementiezorg

Passende zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is waar Alzheimer Nederland voor staat. Onze visie op goede dementiezorg realiseren we samen met zorg- en patiëntenorganisaties, gemeenten en het ministerie van VWS.

Lees meer

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door