Stemmen voor mensen met dementie

Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen, ook mensen met dementie. Zolang iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan dat. Om u hierbij te helpen geven wij u en de leden van de stembureaus graag wat tips.


Tips om te stemmen voor mensen met dementie

  Om u te helpen bij het ondersteunen van mensen met dementie bij het stemmen hebben wij een video gemaakt. In deze video krijgt u tips voor de stappen die u het beste kunt doorlopen bij het stemmen. Deze video hebben wij gedeeld met alle stembureaus in Nederland. Want alleen met hun hulp kunnen we het mensen met dementie die graag willen stemmen zo gemakkelijk mogen maken. De belangrijkste tips?

  1. Ga op een rustig tijdstip
  2. Hulp in het stemhokje is officieel niet toegestaan. Laat u hier niet door verrassen en bereid u daar goed op voor!
  3. Iemand machtigen? Regel dat ook goed vooraf. 

                                             

  Stemmen in 10 stappen

  1. Overhandig uw stempas op het stembureau aan de stembureauleden. Het stembureaulid controleert hierna uw identiteitsbewijs.
  2. U krijgt vervolgens een stembiljet waarop u uw stem gaat uitbrengen.
  3. Geef bij het stembureaulid aan dat u dementie heeft en mogelijk meer tijd nodig heeft.
  4. Is u duidelijk hoe het stembiljet werkt? Overleg zo nodig nog even en ga dan naar het stemhokje.
  5. Uw metgezel mag niet mee het stemhokje in om u te helpen, ook niet omdat u dementie heeft, dit mag alleen als u lichamelijke problemen heeft.
  6. Vouw het stembiljet in het stemhokje uit.
  7. Zoek de naam van de kandidaat van uw keuze en maak het rondje voor deze naam rood.
  8. Vouw het stembiljet dicht.
  9. Doe het stembiljet in de daarvoor bestemde bus.
  10. Maak er een leuk uitje van en sluit af met een kopje koffie/thee met uw metgezel.                                         

  We hebben deze stappen en de voorbereiding hiervoor in dit document gezet. Zodat u deze uit kunt printen en meenemen naar het stembureau. 

  Iemand machtigen om te stemmen

  Is het niet meer mogelijk om zelf naar het stembureau gaan? Machtig dan iemand om te stemmen:

  1. Vraag iemand die namens u wil gaan. Deze persoon kent & respecteert uw politieke voorkeur.
  2. Vul de achterzijde van de stempas in.
  3. Zet allebei een handtekening op de stempas.
  4. Geef naast de ondertekende stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  5. De gemachtigde brengt uw stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit, dus op hetzelfde stembureau.
  6. Kunt u geen handtekening zetten? U kunt een aantekening in uw paspoort aanvragen waarop staat “Niet in staat een handtekening te zetten”.

  Deel uw ervaring over het stemmen

  Ervaart u problemen bij het stemmen? Of heeft u juist een positieve ervaring? Deel deze dan bij het meldpunt van het College voor de Rechten van de Mens. Het College houdt toezicht op de naleving van het VN-verdrag. In het VN-verdrag staat dat iedereen met een beperking zonder obstakels moet kunnen stemmen. Het VN-verdrag geldt ook voor mensen met dementie. De ervaring kan bijvoorbeeld gaan over het stembiljet, de toegankelijkheid of informatie.

  De bedenker van dit stappenplan

  Pasfoto-Henk-van-Page-500.jpg

  Henk van Pagée is 70 jaar en kreeg vier jaar geleden de diagnose alzheimer. Omdat hij het erg belangrijk vindt dat hij nog kan stemmen en daar andere mensen met dementie ook graag bij wil helpen, heeft hij dit stappenplan bedacht. "Ik stem mijn hele leven al. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? En ja, ik heb wel wat hulp nodig. Ik vraag daar gewoon om. Dit stappenplan helpt mij. Ik neem het vooraf door en stapje voor stapje gaat dat zeker lukken en anders vraag ik mijn broer, zus of vriend mee.”

  Is de partij van uw voorkeur dementievriendelijk?

  Ook de lokale politiek kan helpen om meer aandacht voor dementie in uw gemeente te geven. Ga daarom na of de politieke partij van uw voorkeur dementie in zijn programma heeft opgenomen. Dit kunt u controleren aan de hand van de volgende punten:

  • Er wordt prioriteit gegeven aan dagbesteding, huishoudelijke hulp & vervoer prioriteit in het beleid voor passende zorg bij dementie;
  • Er worden allerlei vormen van ondersteuning voor de mantelzorger bij dementie aangeboden, zodat deze het langer thuis vol kan houden;
  • Politieke partij gaat voor een dementievriendelijke gemeente waarin iedereen kan helpen: van bakker, sportvereniging tot gemeenteloket.

  verkiezingen-stem-dementievriendelijk-650.png

  Informatie voor de leden van de stembureaus

  GOED-omgaan-met-mensen-met-dementie-500.jpg

  Hoe herkent u iemand met dementie? En hoe kunt u diegene het beste helpen? Hiervoor hebben wij voor u nog enkele aanvullende tips: