Wat alz.... we dementie samen kunnen stoppen?

Vooraanstaande wetenschappers zijn ervan overtuigd: we kunnen dementie stoppen! Maar dan moeten er meer onderzoeken mogelijk gemaakt worden.

Jouw hulp is daarbij hard nodig. Dankzij de steun van donateurs maken we nu 1 op de 4 ingediende onderzoeken naar het voorkomen en genezen van dementie mogelijk. We willen dit aantal verdubbelen, zodat er sneller oplossingen komen en onderzoekstalent niet verloren gaat. Help je mee?

Benieuwd welke soort onderzoeken we samen mogelijk maken?
Hieronder vertellen drie onderzoekers waarom ze ervan overtuigd zijn dat hun onderzoek bijdraagt aan de oplossing voor dementie.

Veelbelovende onderzoeken

Assist. prof. Jansen, Alzheimercentrum Limburg
Onderzoek naar weerbaarheid bij alzheimer en medicatie op maat

Doneer voor onderzoek

Dr. Maximilian Wiesmann, Radboud MC Nijmegen
Onderzoek naar risicofactoren en behandeling van vasculaire dementie

Doneer voor onderzoek

Dr. Elise Dopper, Erasmus MC Rotterdam
Onderzoek naar betere diagnose en behandeling van FTD

Doneer voor onderzoek

Onderzoek om dementie te stoppen

Nederlandse onderzoekers spelen een vooraanstaande rol in het wereldwijde onderzoek naar dementie. Op bijna ieder terrein doen ze belangrijk onderzoek. Hieronder stippen we de belangrijkste vier terreinen aan. 

1. De basis voor behandelingen in de toekomst

Onderzoek naar de ziekteprocessen in de hersenen vormt de basis voor al het andere onderzoek naar dementie. Om de ziekte te kunnen stoppen, moeten we weten wat er gebeurt in de hersenen. Zo kunnen we steeds gerichter zoeken naar behandelingen. Daarom is fundamenteel onderzoek hard nodig om oplossingen voor de praktijk te vinden.

2. Tijdige diagnose voor iedereen

Op tijd een diagnose stellen bij dementie is belangrijk, zeker als betere behandelingen beschikbaar komen. De kans dat je verergering van de klachten kunt voorkomen is groter als je in een vroeg stadium al kunt starten met behandelen. Ook voor speciale groepen en voor verschillende vormen van dementie werken onderzoekers aan betere diagnostiek.

3. Dementie voorkomen

Het uiteindelijke doel van onderzoek naar dementie is naast behandelen, ook het voorkomen van hersenziektes die leiden tot dementie. Een waaier aan omgevingsfactoren is in verband gebracht met het risico op de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Langzaam wordt duidelijk welke invloed deze factoren precies hebben en wat we kunnen doen om die invloeden te voorkomen. Bekende risicofactoren zijn roken, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes te weinig bewegen en te weinig mentale uitdaging in het leven (zoals van opleidingen, (vrijwilligers)werk, hobby’s en sociale activiteiten). Daarnaast wordt gezocht naar nog onbekende risicofactoren om dementie in de toekomst te kunnen voorkomen.

4. Blijven verbeteren in de zorg en ondersteuning

Veel onderzoek naar dementie is gericht op een toekomst waarin de gevolgen van dementie kleiner worden. Maar mensen die nu te maken hebben met dementie zijn het meest gebaat bij goede zorg en ondersteuning om zo actief en goed mogelijk te kunnen leven. Onderzoekers werken daarom aan nieuwe vormen van zorg en effectieve interventies.

Jij kunt helpen om oplossingen dichterbij te brengen

Alzheimer Nederland is na de overheid de grootste financier van dementieonderzoek in Nederland. Met de kennis die het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd, werken onderzoekers aan nieuwe behandelingen die proberen in te grijpen op processen die al bekend zijn. Op dit moment zijn er meer dan 100 medicijnonderzoeken tegen de ziekte van Alzheimer en meer dan twintig van deze onderzoeken zijn in een vergevorderd stadium. We staan hierin niet alleen. Samen met onze zusterorganisaties en overheden wereldwijd, maken we dementieonderzoek mogelijk. Maar voor doorbraken is wereldwijd meer onderzoek nodig. Jij kunt helpen om oplossingen dichterbij te brengen. Doe je mee?