"Iedere dag verlies ik een stukje van mijn moeder"

Nooit eerder waren er zoveel mensen met dementie als nu. Het is volksziekte en doodsoorzaak nummer één in Nederland (bron: CBS). Een op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, bij vrouwen zelfs een op de drie. Ieder uur komen daar vijf nieuwe patiënten bij, met Alzheimer, Lewy Body, vasculaire dementie of een van de andere vijftig vormen van dementie. En omdat Nederland vergrijst, grijpt de ziekte steeds meer om zich heen. Een geneesmiddel bestaat nog niet.

De ziekte raakt ons allemaal

Dementie maakt vaak verward, angstig of achterdochtig. Het vergeten van de simpelste dagelijkse handelingen maakt onzeker. Waangedachten kunnen ontstaan, ook het karakter kan veranderen. De ziekte raakt ons allemaal. We krijgen ermee te maken als mantelzorger, als buurman of buurvrouw, werkgever of medewerker. Jong en oud.
 

“Iedere dag verlies ik een stukje van mijn moeder”

Dementie treft niet alleen ouderen, maar ook jonge mensen. Daardoor verliezen kinderen hun ouders al vaak op jonge leeftijd aan dementie. Zoals bij Eva (36) en haar moeder Lia (69). Toen Lia 65 was, begon ze zich veel te verspreken, ze struikelde over de meest eenvoudige woorden. Ze werd heel onzeker, ging gesprekken uit de weg. Drie maanden later kreeg ze de diagnose frontotemporale dementie (FTD). “Mijn moeder was een sterke, zelfstandige vrouw die nooit bij de pakken neer ging zitten, midden in het leven stond en hield van reizen, wandelen en gezelligheid. Binnen drie jaar is zij haar vermogen om te spreken, lopen en bewegen kwijtgeraakt. Deze ziekte zorgt ervoor dat ik iedere dag een stukje van mijn moeder verlies.” Ondanks dat, is Eva blij dat ze nog naar haar moeder toe kan gaan, die nu in een verpleeghuis woont. “Door haar blik laat ze weten blij te zijn dat ik er ben. De gedachte dat ik dat straks ook kwijt ben, doet me heel veel pijn...”
 

"Dementie heeft enorm veel impact op het leven"

Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland: “Dementie heeft enorm veel impact op het leven. Het betekent voor veel mensen verlies, van zichzelf, van elkaar en van de mooie dromen en plannen die ze vaak nog samen hebben. Naasten beschrijven een gevoel van rouw voor een dierbare die er nog wel is, maar zo anders is dan voorheen.”


Zware belasting voor mantelzorgers

Mantelzorgers voor mensen met dementie ervaren de zorg als een zware belasting. Sommigen raken depressief. Ze kunnen minder of niet meer werken. Die uitval van mantelzorgers eist ook van de samenleving zijn tol.
 

Elke twaalf minuten komt er iemand met dementie bij

Nederland telt momenteel 280.000 mensen met dementie. Elke twaalf minuten komt er iemand met dementie bij. Gebeurt er niets, dan zal dat aantal in 2040 verdubbeld zijn. Een miljoen mantelzorgers levert dan de zwaarste zorg. Alleen met meer onderzoek naar de oorzaken, behandeling en preventie, kunnen we deze ontwrichtende ziekte stoppen. Een toekomst zonder dementie is onze grootste wens. En dat kan, want dat is met meer onderzoek écht mogelijk.  

 

Thumbnail (4_3) 400 x 300.png

Stop dementie 

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening, waarbij je langzaam jezelf en elkaar verliest. Om mensen bewust te maken van de urgentie om dementie te stoppen heeft Alzheimer Nederland een overzicht gemaakt met aangrijpende verhalen van mensen met dementie en hun dierbaren. Ook vertellen onderzoekers over de stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en nabije oplossingen. 

Meer informatie   Help mee