De vier kandidaten

Uit de aanvragen zijn vier kandidaten geselecteerd door wetenschappers uit de onderzoekswereld. Deze kandidaten zijn dr. Esther Bron, dr. Janne Papma, dr. Leonie Visser en dr. Susanne van Veluw. De 'Young Outstanding Researcher Award' is door omstandigheden eerder dan op de geplande datum van 21 september (Wereld Alzheimer Dag) uitgereikt. Lees hier wie de winnaars van 2020 zijn. 

Esther Bron

Dr. Esther Bron doet onderzoek naar computermodellen die artsen helpen beter de diagnose te stellen bij dementie. Dit is cruciaal omdat het vaak lang duurt voordat mensen met dementie de juiste diagnose krijgen. Eerder onderzoek laat zien dat computermodellen nauwkeurig zijn, maar dit is alleen onderzocht in een vereenvoudigde setting. De praktijk is veel complexer, met bijvoorbeeld verschillende vormen van dementie. Het is Esthers missie om de computermodellen te optimaliseren voor gebruik in het ziekenhuis.

Lees meer 

Janne Papma

Dr. Janne Papma doet onderzoek naar het verbeteren van de diagnostiek bij dementie en de zorg na de diagnose door aan te sluiten op unieke kenmerken van een persoon, zoals zijn/haar leeftijd, culturele achtergrond, maar ook op klachten en hoe mensen daarmee omgaan. Een goed voorbeeld is het onderzoek waarbij Janne met tijdige voorlichting en ondersteuning van gedragsveranderingen bij dementie probeert te verminderen en zo het leven van thuiswonende mensen met dementie en mantelzorgers wil verbeteren.

Lees meer 

Leonie Visser

Goede zorg vereist maatwerk. Daarvoor is een goed gesprek cruciaal, waarin patiënten en hun naasten naar behoefte informatie krijgen en vertellen wat voor hen belangrijk is. Het onderzoek van dr. Leonie Visser laat zien dat deze gesprekken vaak beter kunnen. Daarom ontwikkelt zij samen met patiënten, naasten en zorgverleners hulpmiddelen om hun gesprekken te ondersteunen. Daarbij richt zij zich steeds op het daadwerkelijk toepassen van deze hulpmiddelen binnen de huidige zorg. Leonie werkt als onderzoeker bij Alzheimercentrum Amsterdam.

Lees meer

Susanne van Veluw

Dr. Susanne van Veluw is als neurowetenschapper verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum waar ze onderzoek doet naar de erfelijke vorm van de ziekte ‘cerebrale amyloid angiopathie’, ook wel de Katwijkse ziekte genoemd. Deze ziekte kan al op vroege leeftijd dementie en hersenbloedingen veroorzaken door de ophoping van amyloid in bloedvaten. Susanne doet onderzoek in het lab naar de processen die hieraan ten grondslag liggen in de hoop een aanknopingspunt te vinden voor behandelmethoden.

Lees meer

Over de Young Outstanding Researcher Award

Dit jaar reikt Alzheimer Nederland voor de tweede keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers (twee tot acht jaar na hun promotie). Met de prijs wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen.

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek