Janne Papma - Young Outstanding Researcher Award

Het onderzoek van Dr. Janne Papma richt zich op het verbeteren van persoonsgerichte diagnostiek bij dementie en op het ontwikkelen van gepaste ondersteuning na de diagnose. 
 

Onderzoek naar gedragsveranderingen

Een goed voorbeeld hiervan is haar onderzoek naar gedragsveranderingen in de vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Bij de ziekte van Alzheimer wordt vaak gedacht aan geheugenproblemen, maar bij meer dan 80% van de mensen komen er ook gedragsveranderingen voor zoals onrust, achterdocht, agressie, apathie, somberheid, of een kort(er) lontje. In de BEAT-IT studie onderzoekt Janne of tijdige persoonsgerichte voorlichting en behandeling van deze symptomen het leven van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers kan verbeteren. Hierbij kijkt ze naar kenmerken van de persoon met dementie zoals bijvoorbeeld hun persoonlijkheid of slaapkwaliteit, maar ook naar kenmerken van de mantelzorger, en de manier waarop zij met de gedragsveranderingen omgaan. Ook de omgeving kan hierop invloed hebben: is het bijvoorbeeld heel druk in huis doordat de radio of televisie vaak aanstaat? 
 

Uitbreiding onderzoek voor gerichtere ondersteuning

Met deze prijs wil Janne dit onderzoek uitbreiden. Zij wil een nieuwe onderzoekstechniek gebruiken om de thuissituatie beter in kaart te brengen. Mensen met dementie en mantelzorgers geven vaak aan dat de gedragsveranderingen schommelen over de dag en over de week. Janne wil deze schommelingen onderzoeken en beter begrijpen. Dit resulteert in gerichtere ondersteuning en mogelijk een vermindering van gedragsveranderingen bij dementie.
 

Intensief contact met onderzoekers, artsen en patiënten(verenigingen)

Janne is opgeleid als psycholoog en neurowetenschapper en promoveerde in 2012 bij het Erasmus MC. Na haar promotie was Janne als coördinator verantwoordelijk voor het opzetten en de opening van het Alzheimercentrum in het Erasmus MC. Zij heeft daardoor veel contact met onderzoekers, artsen en patiëntenverenigingen zoals Alzheimer Nederland en FTD lotgenoten. Daarnaast geeft zij met veel enthousiasme voorlichting en scholing over dementie aan mensen met dementie, mantelzorgers, casemanagers en geheugenpolikliniek medewerkers. Door haar netwerk en voorlichtingsactiviteiten komt Janne in gesprek met mensen met dementie en zorgprofessionals. Zij heeft daardoor zicht op problemen die er spelen binnen de zorg voor mensen met dementie. Sinds 2017 is Janne fulltime onderzoeker en probeert zij met veel passie om middels haar onderzoek de situatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren.


> Bekijk alle kandidaten

Over de Young Outstanding Researcher Award

Dit jaar reikt Alzheimer Nederland voor de tweede keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers (twee tot acht jaar na hun promotie). Met de prijs wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen. Twee prijzen worden jaarlijks uitgereikt: één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van vandaag’ en één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van morgen’. 

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek