Leonie Visser - Young Outstanding Researcher Award

Dr. Leonie Visser is onderzoeker/psycholoog bij Alzheimercentrum Amsterdam en de onderzoeksgroep Medische communicatie, binnen Amsterdam UMC. Zij werkt aan zorg op maat voor mensen met milde geheugenstoornissen en dementie, door het verbeteren van medische communicatie in geheugenpoliklinieken.  
 

Een goed gesprek is noodzakelijk voor zorg op maat

De huidige zorg voor mensen met milde stoornissen in het denkvermogen en dementie sluit onvoldoende aan bij hun behoeften. Het onderzoek van dr. Leonie Visser en anderen laat grote verschillen zien in wat mensen willen weten over hun ziekte en toekomst. Goede zorg vereist dus maatwerk, afgestemd op de persoon met klachten en diens naaste(n). Voor maatwerk is een goed gesprek met de arts cruciaal. Een gesprek waarin patiënten en hun naasten de informatie krijgen waar zij behoefte aan hebben en op hun beurt vertellen wat voor hen belangrijk is. Leonie's onderzoek laat zien dat goede afstemming nog vaak ontbreekt. Zij is ervan overtuigd dat de communicatie tussen artsen, patiënten en naasten beter kan.
 

Hulpmiddelen om gesprekken te ondersteunen

Het onderzoek van Leonie levert kennis op over welke communicatiestrategieën het beste werken, bijvoorbeeld om ingewikkelde informatie duidelijk uit te leggen. Vervolgens is het haar doel om samen met patiënten, naasten en zorgverleners ‘evidence-based’ hulpmiddelen te ontwikkelen die het gesprek tussen arts, patiënt en naaste ondersteunen. Voor artsen is dat bijvoorbeeld een communicatievaardighedentraining. Voor patiënten en naasten kan dat een informatieve video zijn, ter voorbereiding op het gesprek met de arts. Het toepassen van deze hulpmiddelen in de praktijk, zal de kwaliteit van zorg voor de patiënt van vandaag vergroten.
 

Ambitie: zorg op maat voor mensen met milde stoornissen en dementie

Leonie’s ambitie is om met haar onderzoek medische communicatie in geheugenpoliklinieken te verbeteren. Hiermee wil zij een bijdrage leveren aan zorg op maat voor mensen met milde stoornissen in het denkvermogen en dementie. Het winnen van de Alzheimer Nederland YOR-award zou Leonie helpen om haar onderzoek voort te zetten. De volgende stap is het toetsen van het effect van de hulpmiddelen om deze vervolgens voor iedereen beschikbaar te maken. 

Video door Thomas Jeninga (https://www.thomasjeninga.com). Met dank aan Utrecht Community (https://www.utrechtco.nl).


> Bekijk alle kandidaten

Over de Young Outstanding Researcher Award

Dit jaar reikt Alzheimer Nederland voor de tweede keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers (twee tot acht jaar na hun promotie). Met de prijs wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen. Twee prijzen worden jaarlijks uitgereikt: één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van vandaag’ en één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van morgen’. 

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek