Rens Brankaert - Young Outstanding Researcher Award

Rens Brankaert is lector aan de Fontys Paramedische Hogeschool en Universitair Docent Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn onderzoek stelt hij behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen met dementie centraal. Vanuit dit persoonlijk uitgangspunt heeft hij in samenwerking met mensen met dementie en hun omgeving het concept ‘Warme Technologie’ ontwikkeld. Het primaire doel? De kwaliteit van leven verbeteren en het welzijn bevorderen van mensen met dementie.

Onderzoek gericht op een betere kwaliteit van leven

Dementie is een verzamelnaam voor allerlei hersenaandoeningen die een grote impact hebben op kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Voor de nabije toekomst wordt geen geneesmiddel verwacht waarmee we dementie kunnen voorkomen of genezen, en moeten we investeren in alternatieven die nu kunnen helpen. Wij willen met ons onderzoek mensen met dementie een hoge kwaliteit van leven bieden, zoveel mogelijk zelfstandigheid, en in waardigheid en contact met anderen. Dit doen we door een andere kijk op technologie te werpen.

De persoon met dementie en hun omgeving staan centraal

Technologie wordt vaak ervaren als eng, ingewikkeld of onpersoonlijk. Het onderzoek van Rens Brankaert richt zich op ‘Warme technologie’, waarin juist de persoon met dementie en hun omgeving centraal staan. Deze warme oplossingen worden samen met mensen met dementie ontwikkeld zodat ze simpel zijn in gebruik, passend binnen iemands leven, ondersteunend en niet-stigmatiserend. Deze oplossingen stimuleren menselijk contact en betekenisvolle ervaringen in het leven met dementie.

Vanuit een mensgerichte bril kijken naar technologie leidt tot andere oplossingen

Met het concept ‘Warme technologie’ biedt Rens een raamwerk aan ondernemers, onderzoekers en de zorgpraktijk om vanuit een mensgerichte bril te kijken naar technologie. Hiermee komen nieuwe uitdagingen naar voren wat leidt tot een ander soort oplossingen.  

Neem bijvoorbeeld het ‘Welthuis kompas’. Deze heeft Rens samen met zijn collega’s ontwikkeld geïnspireerd door zijn opa die dementie had en regelmatig de weg kwijtraakte in de publieke omgeving. Het kompas wijst met een simpele pijl naar huis zodat mensen zélf de weg kunnen vinden (zie foto). Huidige gps-oplossingen bieden vaak enkel een traceerfunctie voor de omgeving van iemand met dementie, maar zetten de persoon zelf buitenspel.

Vernieuwende oplossingen worden in de praktijk getoetst

In het onderzoek worden mensen met dementie, maar ook familie, mantelzorgers, professionele zorgverleners, en ontwikkelaars betrokken. Dit gebeurt in participatief onderzoek, waarbij deze partijen een actieve bijdrage leveren in onderzoek. De vernieuwende oplossingen worden vervolgens in de praktijk getoetst in Living Labs. Dit zijn echte leefomgevingen van mensen met dementie, zodat we kunnen leren hoe de technologie toegepast moet worden. Zo onderzoeken Rens en zijn team de impact van de ‘Warme Technologie’ om mensen met dementie duurzaam te ondersteunen.

Het streven is om niet alleen jaren aan het leven toe te voegen, maar vooral ook leven aan de jaren.

Bekijk alle kandidaten

Over de Young Outstanding Researcher Award

Dit jaar reikt Alzheimer Nederland voor de derde keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers (twee tot acht jaar na hun promotie). Met de prijs wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen. Twee prijzen worden jaarlijks uitgereikt: één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van vandaag’ en één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van morgen’. 

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek