Rik van der Kant - Young Outstanding Researcher Award

Rik van der Kant promoveerde in 2013 als celbioloog bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Na zijn promotie besloot Van der Kant zijn expertise in te zetten in de zoektocht naar een medicijn voor de ziekte van Alzheimer. 

Baanbrekend onderzoek met HIV/AIDS medicijn (Efavirenz)

In 2013, onder meer gesteund door een Alzheimer Nederland fellowship beurs, verhuisde hij daarom met zijn vrouw naar San Diego in de VS om onderzoek te doen in een van de meest toonaangevende Alzheimerlabs ter wereld. Hier leerde van der Kant hoe levende hersencellen gemaakt kunnen worden uit stukjes huid van alzheimerpatiënten. Hij ontdekte hiermee dat een ophoping van cholesterol in hersencellen van alzheimerpatiënten, direct leidt tot een opstapeling van de giftige alzheimereiwitten Tau en Amyloid. Daarnaast vond hij dat een bestaand HIV/AIDS medicijn (Efavirenz) deze opstapeling kan omkeren. Dit baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Cell Stem Cell, ontving veel aandacht van zowel (inter)nationale collega-wetenschappers als in de media. 

Verdere tests van Efavirenz bij andere soorten dementie

Om zijn ontdekkingen in het lab een klinisch vervolg te geven, keerde Van der Kant in 2017 terug naar Nederland. Op de Vrije Universiteit Amsterdam werkt hij nu samen met prof. dr. Philip Scheltens (neuroloog en directeur van Alzheimercentrum Amsterdam) om te testen of Efavirenz geheugenproblemen kan voorkomen bij alzheimerpatiënten. Ook wil Van der Kant deze Alzheimer Nederland Young Outstanding Researcher prijs inzetten om te testen of Efavirenz toegepast kan worden bij andere soorten van dementie, zoals frontotemporale dementie. 

Leidt onderzoeksteam op de VU

Voor zijn onderzoek naar dementie ontving Van der Kant beurzen van Alzheimer Nederland, de Europese Unie en het Weston Brain Instituut. In 2015 ontving hij de prestigieuze internationale “Herb Tabor prijs” voor nieuwe onderzoekers. Momenteel leidt hij een onderzoeksteam op de VU dat onderzoek doet naar de oorzaak van alzheimer, en dat nieuwe -gepersonaliseerde- medicijnen zoekt die hierop ingrijpen om alzheimer te kunnen voorkomen of genezen. Rik van der Kant werd genomineerd voor de Young Outstanding Researcher Award door prof. dr. Philip Scheltens die hem prees om zijn talent, gedrevenheid en leiderschap voor een nieuwe generatie Nederlandse alzheimeronderzoekers. 
 

> Bekijk alle kandidaten

Over de Young Outstanding Researcher Award

In het dementieonderzoek, zijn er veel jonge talentvolle onderzoekers, die ondanks hun kwaliteiten moeite hebben om een vaste aanstelling te bemachtigen en financiering voor projecten te krijgen. Noodgedwongen verlaten zij hierdoor de onderzoekswereld. Alzheimer Nederland wil een prijs beschikbaar stellen voor deze jonge talentvolle onderzoekers om talenten te behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers te versnellen. 

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek