Sanneke heeft zich tijdens haar promotieonderzoek bezig gehouden met Alzheimer dementie. Na haar promotie heeft Sanneke onderzoek gedaan naar een andere vorm van dementie, namelijk cerebrale amyloïde angiopathie (CAA). CAA betekent dat het ‘Alzheimer’ eiwit zich opstapelt in de vaatwand van de hersenen, waardoor schade in de vaatwand ontstaat. CAA is een van de belangrijkste oorzaken van hersenbloedingen bij ouderen waarover nog maar heel weinig bekend is. Met Sanneke haar eerdere onderzoek heeft zij een innovatieve methode gevonden om schade door CAA in de vaatwand te kunnen meten met MRI, dit was eerder niet mogelijk.

In het huidige onderzoek van Sanneke heeft zij haar expertise en onderzoeksbevindingen op het gebied van Alzheimer en CAA bij elkaar gebracht. Het is bekend dat CAA veel voorkomt bij patiënten met Alzheimer, maar de exacte rol van CAA in het ziekteproces is momenteel onduidelijk. Daarom doet Sanneke onderzoek naar CAA bij patiënten met Alzheimer dementie (zowel vroege als latere stadia) met haar nieuwe methode. Met een visuele taak wordt een reactie van de hersenvaatjes uitgelokt die gemeten wordt met MRI. Zo wordt de functie van de hersenvaatjes en daarmee de schade door CAA in kaart gebracht. De uitkomst hiervan wordt gerelateerd aan de ernst van de ziekte en cognitieve klachten van een patiënt. Sanneke heeft met haar onderzoek aan kunnen tonen dat schade door CAA al in een vroeg stadium een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van Alzheimer dementie en invloed heeft op het cognitief functioneren van een patiënt. Deze bevindingen geven een beter inzicht in het ziekteproces van Alzheimer dementie en tonen aan dat CAA daarin een belangrijke rol speelt.

Met deze prijs wil Sanneke het effect van CAA op achteruitgang van Alzheimer dementie onderzoeken en zo de rol van CAA in dementie verder ontrafelen. Hiermee kan in de toekomst een nieuwe weg ingeslagen worden naar een behandeling gericht op CAA bij patiënten met Alzheimer dementie.

Bekijk alle finalisten

Over de Young Outstanding Researcher Award

Dit jaar reikt Alzheimer Nederland voor de vierde keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers (twee tot zes jaar na hun promotie). Met de prijs wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen.

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek