Krijgen mijn kinderen het nu ook? Dit is vraag die mensen met dementie vaak stellen aan arts en geneticus Sven van der Lee. Om antwoord te geven aan zijn patiënten, start hij een onderzoek naar Nederlandse families waarin dementie ongewoon vaak voorkomt. Het doel van zijn onderzoek is de aanleg van familieleden te voorspellen, en aangrijpingspunten te vinden voor het ontwikkelen van medicijnen die dementie kunnen behandelen of voorkomen.

Erfelijke factoren kunnen het risico op dementie verhogen of verlagen

Mensen met dementie verliezen zichzelf langzaamzegt dr. Van der Lee; en we kunnen er niets aan doen, enkel toekijken en ondersteunen.” Dat motiveerde hem om in 2012 een promotietraject te startten naar erfelijke factoren van de ziekte van Alzheimer aan het Erasmus MC in Rotterdam. Hij bouwde een internationaal netwerk op en droeg niet alleen bij aan de ontdekking van tientallen erfelijke factoren die het risico op dementie verhogen, maar hij beschreef ook erfelijke factoren die het risico op dementie verlagen. Sinds 2016 combineert hij onderzoek met de zorg voor patiënten in het Amsterdam UMC bij de afdeling Humane Genetica en Alzheimercentrum Amsterdam. Op zijn spreekuur voor erfelijke dementie ziet hij samen met een klinisch geneticus patiënten met dementie en hun families. “Patiënten willen net zoals onderzoekers begrijpen wat de oorzaak is van hun ziekte.” aldus Sven.

Familieonderzoek als sleutel voor een oplossing 

Van der Lee: ‘We kunnen enorm veel van mensen met dementie en hun families leren. Waarom krijgen sommige familieleden wél dementie en waarom andere niet? Hier ligt de sleutel voor het voorspellen van dementie en de ontwikkeling van behandelingen.’ Het komende jaar start hij met een familieonderzoek. Families zijn erg gemotiveerd, maar het is een hele tour om met z’n allen naar het ziekenhuis te komen. Dr. Van der Lee wil het prijzengeld gebruiken om families te bereiken die vanwege gezondheid, reisafstand of financiële redenen niet in staat zijn naar het ziekenhuis te gaan. Van der Lee: ‘Samen zetten we ons in voor de toekomstige generatie, een generatie zonder dementie’. 

Bekijk alle finalisten

Over de Young Outstanding Researcher Award

Dit jaar reikt Alzheimer Nederland voor de vierde keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers (twee tot zes jaar na hun promotie). Met de prijs wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen. 

> Lees hier wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek