Thuisbegeleiding bij dementie in het Alzheimer Cafe Roden

Thuisbegeleiding bij dementie in het Alzheimer Café Roden

Het Alzheimer Café Roden- gehouden op donderdag 2 februari 2017 in Fletcher Hotel-Restaurant Langewold te Roden- had als onderwerp: “Thuisbegeleidng bij dementie”. Er was een grote opkomst met 65 bezoekers. Gastsprekers waren Margé Borger (casemanager Team 290) , Reenie van der Velde (dagbestedingcoach Stichting Vredewold) , Bouwina Sietsema ( thuisbegeleiding De Buurtzuster) en gespreksleider was Sjaak Verster.

Als eerste vertelde Margé Borger dat zij een adviserende taak heeft en niet zelf aan dagbesteding doet, maar zij kan daarbij wel bemiddelen. Hoewel in de eerste plaats de dagbesteding gericht is op een verblijf buitenshuis, zijn er situaties waarin dat niet mogelijk is. (Bijv. te veel prikkels voor de patiënt of bij agressiviteit)

Middels een zgn. “keukentafel-gesprek”  bepaalt de gemeente of er sprake kan zijn van begeleiding thuis. Hiervoor is wel een indicatie nodig. Margé wijst er op om vooraf goed te informeren wat de eigen bijdrage is. Deze is inkomstenafhankelijk en kan net als bij andere vormen van dagbesteding behoorlijk oplopen.

Vervolgens vertelde Reenie van der Velde over haar werk en haar aanpak. Als eerste probeert ze de hulpvraag duidelijk te krijgen. Deze hulpvraag is individueel en kan in elke situatie anders zijn. Reenie treedt daarbij op als coach. Zij kan ondersteunen bij huislijke karweitjes; koffie zetten, eten koken, boodschappen doen e.d. maar ook een uitstapje maken, een spelletje doen of iets knutselen behoort tot de mogelijkheden. De activiteiten zijn veelal gericht op sociale contacten, omdat veel mensen in een dergelijke situatie dreigen te vereenzamen.

Ook Bouwina Sietsema stelde zich als eerste de vraag: Waaraan is in dit individuele geval behoefte? Haar doel is primair het ontlasten van de mantelzorger en een opstap  maken tot de dagbesteding buitenshuis. Soms neemt ze mensen wel eens mee om een kijk te nemen bij de een of andere vorm van dagbesteding. Zij gaat niet echt op de creatieve tour; is meer verkennend, adviserend en inspirerend bezig, maar geeft toe dat het niet altijd gelukt. De oorzaak ligt vaak in het feit dat mensen te laat zijn met het indienen van de hulpvraag.

Het aantal uren dagbesteding is beperkt, zo tussen de 1 en 6 uur. In uitzonderingsgevallen kan dit uitlopen tot 9 uur. Toch bestaat de indruk dat er de laatste tijd minder gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot hulp, vermoedelijk door de hoogte van de eigen bijdrage.

Tijdens de vragenronde kwam nog weer naar voren hoe belangrijk het is dat bij een “keukentafel-gesprek” ook een mantelzorger, familielid of casemanager aanwezig is.

Iemand uit de zaal wees op de mogelijkheden die de stichting - Handen in huis - biedt om mantelzorgers te ontlasten.

Na afloop kreeg Sjaak Verster  bloemen en een bon aangeboden (afscheidscadeau) als dank voor zijn inzet als gespreksleider bij het Alzheimer Café Roden.

De bloemen in de zaal werden gesponsord door Flowers en Lifestyle uit Roden,  de traktatie bij de koffie kwam van Echte Bakker De Korenaar uit Roden. 

De volgende bijeenkomst is donderdag 2 maart 2017. Deze avond is het onderwerp: ‘’Alles dat U moet regelen voor het te laat is”. Gastspreekster Rinette de Jong van Cretio zal  op verschillende onderwerpen ingaan, die hiermee te maken hebben. Te denken valt aan het nut van een testament, het belang van een algemene volmacht. wilsverklaringen en het maken van een Levensdossier, waarin tal van praktische zaken worden vastgelegd. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door