Tips voor impactvol onderzoek

Of je nou puur fundamenteel of juist toegepast onderzoek doet, als onderzoeker wil je dat de resultaten van je projecten zoveel mogelijk impact hebben. Maar het is nog niet zo makkelijk om dat te realiseren. Met onderstaande tips willen we je op weg helpen. Ben je op zoek naar iets specifieks en kun je het hier niet vinden? Neem dan contact met ons op via onderzoek@alzheimer-nederland.nl

 1. Begin bij impact
  Stel jezelf in een zo vroeg mogelijk stadium de vraag: Wat wil ik bereiken? Neem dit als uitgangspunt en ga vervolgens terug redeneren: Hoe kom ik daar?
  Dit filmpje over de Theory of Change maakt deze visie goed zichtbaar.
   
 2. Betrek de doelgroep:
  Vertegenwoordigers uit de doelgroep kunnen aangeven of de studie relevant is. Ook kunnen ze advies geven over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van je onderzoek en over de toepasbaarheid van de resultaten. Bekijk de toolkit doelgroepenparticipatie voor meer tips en advies op dit gebied.
   
 3. Reserveer budget
  Zowel voor het implementeren van resultaten áls voor kennisdeling, is geld nodig. Zorg dat je hiervoor vanaf het begin een deel van je budget reserveert.
  Er zijn subsidievormen waarbij een deel van de subsidie gereserveerd wordt voor implementatie, die pas uitgekeerd wordt als de resultaten hiertoe aanleiding geven.
   
 4. Betrek collega’s
  Niet elke onderzoeker is kundig in het creëren van impact, maar binnen een onderzoeksgroep zullen er altijd onderzoekers zijn die dit wel kunnen. Houd hier rekening mee als je je projectgroep samenstelt en vraag een collega om aan te sluiten indien nodig.
   
 5. Implementatiedeskundige
  Vraag eens binnen je instituut of er een implementatiedeskundige of -fellow is. Binnen veel instituten is zo iemand aanwezig. Kom je er niet achter? Neem dan contact met ons op.
  Je kunt daarnaast op zoek naar een ‘knowledge broker’ (voorbeeld Universiteit Leiden) of een implementatiecoach.
   
 6. Benader bestaande platforms
  Er zijn verschillende relevante kennisplatforms die graag nieuwe resultaten delen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Kennispleinen van Vilans. Vilans heeft ook een aantal tips opgesteld.
   
 7. Begin in je eigen regio
  Voorbeelden van goede implementatie laten zien dat het vaak klein, regionaal begint. Iets direct landelijk implementeren vraagt vaak om een lange(re) adem. Het helpt als een bepaalde interventie, product of richtlijn regionaal al succesvol is.