Vele donateurs maken het werk van Alzheimer Nederland mogelijk. Dankzij hen kunnen we meer onderzoek mogelijk maken en mensen met dementie en hun naasten ondersteunen! Hieronder vindt u  een greep uit onze belangrijkste resultaten van 2016.

Onderzoek.jpg

1. Onderzoek

We investeerden in 2016 € 5,3 miljoen in wetenschappelijk onderzoek. De impact hiervan zal vooral in de (nabije) toekomst duidelijk worden.

Meer over onderzoek

Alzheimer cafe.jpg

2. Alzheimer Cafés

In 235 Alzheimer Cafés in het land kwamen circa tienduizend mensen bij elkaar voor informatie, hulp en contact met lotgenoten. 

Alzheimer Cafés in cijfers

dementie.jpg

3. Dementie.nl

345.000 mensen bezochten Dementie.nl. Zij vonden of deelden informatie of verhalen afgestemd op hun eigen behoeften.

Meer over het platform

alzheimer telefoon.jpg

4. AlzheimerTelefoon

De AlzheimerTelefoon werd in 2016 3.240 keer gebeld door mensen die direct geconfronteerd zijn met dementie. De vrijwillige hulpverleners konden direct een luisterend oor of hulp bieden bij dringende kwesties.

AlzheimerTelefoon in cijfers

SDV.jpg

5. Doe GOED

6.000 mensen volgden een training GOED omgaan met dementie. Met de campagne hebben we een veelvoud mensen bereikt met handvatten voor een goede omgang met mensen met dementie. 

Meer over de training

casemanagemnt.jpg

6. Casemanagement

Door onze stevige lobby hebben we een positieve invloed op de mate waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers casemanagement krijgen aangeboden.

Meer over casemanagement

ggz.jpg

7. Wet Verplichte GGZ

We hadden invloed op de vormgeving van de Wet Verplichte GGZ. Hiermee hebben we voorkomen dat verwarde mensen met dementie drie dagen kunnen worden vastgehouden in een politiecel.

Meer over belangenbehartiging

keuzewijzer.jpg

8. Keuzewijzer

We stelden mensen met dementie en mantelzorgers in de gelegenheid een passende zorgverzekeraar te kiezen door middel van een keuzewijzer met informatie over het aanbod aan dementiezorg.

Meer over hulp en informatie

het fitte brein.jpg

9. Het fitte brein

2.900 mensen bezochten 'Het Fitte Brein' en 600 mensen 'Hart voor het brein'. Daarmee hebben we 3.500 mensen bereikt met de boodschap dat een gezonde levensstijl de kans op dementie verkleint.

Meer over communicatie

media.jpg

10. Dementie in de media

De ruime belangstelling voor dementie in de media draagt positief bij aan bewustwording over dementie en het begrip in de samenleving en heeft invloed op beslissers in en rond de zorg.

De cijfers

 

Steunt u ons al?

Ons werk is alleen mogelijk dankzij de steun van onze geweldige donateurs!

Wilt u ons misschien ook steunen?

Ja, ik wil doneren