Twee vacatures Raad van Toezicht

Vanwege het vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht, door het verstrijken van de wettelijke termijn, zijn er twee vacatures ontstaan in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht stelt de jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening) vast en ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland. Daarnaast functioneert de raad als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. De raadsleden doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers.

Alzheimer Nederland is op zoek naar:

 • één lid met achtergrond care.
 • één lid met achtergrond corporate communicatie/bedrijfsleven.
   

Over Alzheimer Nederland

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 290.000 mensen in Nederland dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar ruim een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring.

Wij zijn Alzheimer Nederland en wij zetten onze talenten en ambitie in voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd: dementie. Samen met mensen met dementie, mantelzorgers, duizenden vrijwilligers, onderzoekers, donateurs en collectanten werken wij aan een beter leven mét dementie en een toekomst zónder dementie.

Daarbij hebben wij één doel voor ogen: vooruitgang! Wij zijn immers dé organisatie die de grote groep betrokkenen bij dementie vertegenwoordigt, in de regio, in politiek Den Haag, in het wetenschappelijk onderzoek en in de media. Met deze unieke positie, als grootste private financier van wetenschappelijk dementieonderzoek en patiëntenorganisatie, is Alzheimer Nederland de autoriteit op dementiegebied.

Het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort is onze thuisbasis. Daar en vanuit huis werken we met zo’n 100 bevlogen medewerkers, samen met vele duizenden vrijwilligers verdeeld over het land.

Wat wij doen

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en een beter leven met dementie. Dit doen we aan de hand van vijf speerpunten. Alzheimer Nederland:

 • Financiert onderzoek voor een toekomst zonder dementie en een beter leven met dementie.
 • Zorgt voor ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Komt op voor de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers in de zorg en in de politiek.
 • Stimuleert een dementievriendelijke samenleving.
 • Geeft voorlichting, informatie en trainingen over dementie.

Alzheimer Nederland is een gezondheidsfonds én een patiëntenorganisatie. Door deze rollen goed te combineren kunnen we uiteenlopende activiteiten optimaal uitvoeren.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar de pagina Over Alzheimer Nederland.

Bestuur en toezicht

Alzheimer Nederland is een stichting met een maatschappelijk doel, zij wordt bestuurd één directeur-bestuurder. In 2019 is de huidige directeur-bestuurder Gerjoke Wilmink aangetreden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan een onafhankelijke Raad van Toezicht die uit maximaal zeven leden bestaat.

De Raad van Toezicht stelt de jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening) vast en ziet toe op het beleid van Alzheimer Nederland.

Daarnaast functioneert de raad als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. De raadsleden doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers.

Binnen de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland wordt gewerkt met een financiële commissie en remuneratiecommissie. De reguliere vergadercyclus van zowel de Raad van Toezicht als de financiële commissie is minimaal vijf keer per jaar.

Vanwege het vertrek van twee van de leden, door het verstrijken van de wettelijke termijn, zijn twee vacatures ontstaan. De nieuw aan te treden toezichthouders worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging.

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:

 • Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (voorzitter RvT en remuneratiecommissie)
 • De heer ir. F.A.M. Spijkers (lid en voorzitter van de financiële commissie)
 • Mevrouw drs. M. Bolle (lid/lid van de financiële commissie)
 • De heer drs. J.A.L. de Keijzer (lid)
 • De heer drs. V.P. van den Boogert (lid)
 • De heer prof. dr. V. Lemmens (lid)

Profiel algemeen

In het algemeen moeten alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over brede deskundigheden, een academisch werk- en denkniveau en vaardigheden op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen. Elk lid van de raad beschikt daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de raad. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd beschikbaar voor de vervulling van zijn/haar functie zodat een goede taakverdeling binnen de raad gewaarborgd is.

Persoonlijkheidskenmerken voor leden van de Raad van Toezicht:

 • Voelt zich intrinsiek gemotiveerd en verbonden met de missie van Alzheimer Nederland.
 • Is rolvast in de taken van toezichthouder (controleur, werkgever en sparringpartner/adviseur) en weet deze op respectvolle wijze te vervullen.
 • Teamspeler, gericht op samenwerking.
 • Brengt een netwerk in dat ingezet kan worden om ‘het merk’ Alzheimer Nederland verder te versterken.
 • Is in staat om zowel de directeur-bestuurder en mede toezichthouders inhoudelijk te challengen c.q. te inspireren met een hoge professionele standaard.
 • Verbinder, bestuurlijk evenwichtig, goed hoofd- van bijzaken kunnen scheiden, houdt overzicht.
 • Integer, authentiek en onafhankelijk.
 • Inspirerend, positief en constructief.
 • Goede reputatie, is van onbesproken gedrag.
 • Is gericht op besluitvorming voor de lange termijn en het collectieve belang van Alzheimer Nederland.

Profiel toezichthouder met aandachtsgebied care

Ter opvolging van de heer drs. J.A.L. de Keijzer wordt gezocht naar een lid met zicht en kennis op zorg voor en aan ouderen. Naast de algemene kenmerken wordt gevraagd:

 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring in de caresector: van binnenuit bekend en ervaren in de ouderenzorg.
 • Kennis van en visie op landelijke ontwikkelingen binnen de langdurige (ouderen)zorg; is in staat deze ontwikkelingen te vertalen vanuit het patiënten-perspectief en de gevolgen voor de belangenbehartiging hierin.
 • Is op de hoogte van het landelijke beleid, actuele wet en regelgeving, financiering en belangrijkste stakeholders in deze sector.
 • Aantoonbare ervaring als toezichthouder en een medische achtergrond zijn een pré maar niet noodzakelijk.

Profiel toezichthouder met aandachtsgebied communicatie/bedrijfsleven

Ter opvolging van mw. drs. M. Bolle wordt gezocht naar een lid op het terrein van corporate communicatie en bedrijfsleven. Naast de algemene kenmerken wordt gevraagd:

 • Aantoonbare ervaring op het terrein van (massa) communicatie uit de private sector bij multinationals of corporate omgevingen.
 • Voegt waarde toe op het terrein van digitale communicatiestrategieën en het bereiken van (nieuwe) doelgroepen met behulp van nieuwe technologie en social media.
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring voor deze positie is niet noodzakelijk.

De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de afspiegeling van de maatschappelijke doelgroepen waar Alzheimer Nederland voor staat, zoeken we naar kandidaten met een migratie-achtergrond op tenminste één van de vacante posities, waarbij Alzheimer Nederland idealiter zowel een vrouwelijk als een mannelijk lid in haar raad verwelkomt.

Procedure

Alzheimer Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan alzheimernederland@vanderkruijs.com. Wilt u daarbij aangeven op welke vacature u reflecteert? Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariella Engels op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

De gespreksronden bij onze opdrachtgever vinden plaats op:

 • Woensdag 16 juni 2021 van 15.00-19.00 uur (profiel bedrijfsleven/ondernemerschap)
 • Vrijdag 18 juni 2021 van 13.30-17.00 uur (profiel care)

Best place to work

Alzheimer Nederland is uitgeroepen tot gecertificeerd ‘Best place to work’. Een eigentijdse werkplek voor professionals, met aandacht voor talent en ontplooiing, waar we denken in mogelijkheden en successen samen worden gevierd. Ook daar zorgen wij voor!

> Bekijk hier waarom Alzheimer Nederland een Best Workplace is

Extra bijzonder: wij zijn het enige goede doel op de lijst Best Workplaces 2020.