Lasten totaal:  € 18,8 miljoen

Als gevolg van hogere inkomsten lagen ook de uitgaven aan de doelbestedingen (wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en hulp en informatie) hoger dan in 2015. De stijging van de uitgaven is vooral ten goede gekomen aan het programma Samen dementievriendelijk waar we een subsidie voor kregen. De extra inkomsten uit de campagne met de VriendenLoterij werd besteed aan het wetenschappelijk onderzoek dat onder de vlag van het Deltaplan Dementie wordt uitgevoerd.

Bekijk hier hoe de uitgaven verdeeld zijn.

 

Onze belangrijkste uitgaven

Doelbesteding wetenschappelijk onderzoek: € 5.287.338

De uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek konden in 2016 stijgen tot ruim € 5,3 miljoen; circa € 1,4 miljoen hoger dan in 2015. Aan welke onderzoeken en projecten we dit geld hebben besteed, leest u hier.

Doelbesteding Belangenbehartiging, hulp en informatie: € 9.454.660

In 2016 konden we ten opzichte van een jaar eerder bijna € 1,9 miljoen meer uitgeven aan het behartigen van de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers en een het bieden van diverse vormen van hulp en informatie: totaal ruim € 9,4 miljoen. Hoe we dit bedrag hebben besteed, leest u hier en hier.

Kosten eigen fondsenwerving: € 2.980.727

Alzheimer Nederland streeft ernaar om de kosten van de eigen fondsenwerving tussen de 18% en de 22% te laten zijn ten opzichte van de opbrengsten van de eigen fondsenwerving. In 2016 was het percentage 20,6% waarmee we binnen de norm bleven.

Kosten beheer en administratie: € 945.172

Deze kosten betreffen dat deel van de organisatiekosten, dat niet direct kan worden toegerekend aan de doelbesteding of aan de kosten van eigen fondsenwerving. In 2016 waren deze kosten 5% van de totale lasten (6,4% in 2015). Daarmee zitten we onder ons streefpercentage van maximaal 7%. Door het samengaan van ISAO en Alzheimer Nederland is het gelukt om deze kosten ook absoluut te verlagen met bijna € 81.000.

Inkomsten 2016

In vergelijking met 2015 is het totaal aan inkomsten met meer dan € 3,2 miljoen gegroeid. Meer over de inkomsten van 2016 vindt u hier.

 

Terug naar Resultaten