Vacature bestuurslid PR en Communicatie

Ruim 6000 mensen in de regio Drechtsteden en Gorinchem lijden aan een vorm van Dementie. In 2040 zullen dit 12.500 mensen zijn, terwijl het aantal mensen dat zorg kan bieden halveert (bron: TNO).

Het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zoekt versterking. Zij stelt zich tot doel dementie en de gevolgen voor betrokkenen grotere bekendheid te geven, zodat de samenleving er beter mee om kan gaan en de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren gedurende het gehele ziekteverloop. Ze biedt daartoe ondersteuning aan 9 Alzheimer Cafés/Trefpunten in haar regio, verzorgt lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten en probeert in te spelen op actuele ontwikkelingen in de regio.

Op 21 september - Wereld Alzheimerdag - wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd om dementie extra onder de aandacht te brengen.

Als belangenbehartiger wil het bestuur de 12 gemeenten in haar regio bewust maken van het ouderenbeleid dat zij voeren en aandacht vragen voor concrete activiteiten in de vorm van samenwerking binnen de keten dementie en het op- en voortzetten van ontmoetingscentra. Hiertoe is het bestuur gesprekspartner bij gemeenten en zorgkantoor en is ze nauw betrokken bij de Ketenzorg Dementie Waardenland.

Om dit belangrijke werk voort te kunnen zetten, zoeken wij vrijwilligers die zich kandidaat willen stellen voor de functie van:

Bestuurslid

met de kerntaak:

  • Public Relations & Communicatie

Als bestuurslid heb je affiniteit met mensen met dementie en hun mantelzorgers en werk je samen in een organisatie van vrijwilligers. Kennis van en/of ervaring met het zorgnetwerk is een pre.

Voor deze functie zoeken wij mensen die:

  • ervaring hebben in de communicatiebranche en actiegericht denken
  • goede communicatieve vaardigheden hebben, in woord en geschrift
  • bij voorkeur bestuurlijke en organisatorische ervaring bezitten
  • de Nieuwsbrief (3x p/j) kunnen uitwerken en de website en social media bijhouden
  • minimaal 2 tot 4 uur per week beschikbaar zijn

Wij bieden aan enthousiaste kandidaten een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie met ondersteuning vanuit de landelijke organisatie. Hiertoe behoort de mogelijkheid tot het deelnemen aan trainingsbijeenkomsten. Verder bieden wij vergoeding van gemaakte kosten.

De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals vier jaar te verlengen.

Nadere Informatie over deze bestuursfunctie kunt u verkrijgen bij Ton Petiet, bestuurslid PR. Telefonisch 06 - 5315 7930 of per mail: info@tpad.nl

Voelt u zich aangesproken door het bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers, neem dan spoedig contact met hem op.
 

LogoAfdDrechtst_2.jpg

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door