Veelgestelde vragen – Vernieuwde privacyverklaring Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland (Stichting Alzheimer Nederland) verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van donateurs, vrijwilligers, geïnteresseerden en de bij haar betrokken wetenschappers. De vernieuwde Alzheimer Nederland Privacyverklaring beschrijft onder andere hoe uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy.

U kunt de volledige privacyverklaring hier lezen.

Waarom is de privacyverklaring vernieuwd?

Vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens en met privacy. Dan gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in: een nieuwe privacywet. Iedere organisatie binnen de Europese Unie moet dan voldoen aan deze privacywet. De wet stelt ook eisen aan de inhoud van de privacyverklaring op de website. In onze nieuwe privacyverklaring kunt u nu precies lezen waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe lang we die bewaren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een persoon: informatie die direct over een persoon gaat, of die naar een persoon te herleiden is. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht. Maar ook uw donatiegegevens, vrijwilligersrol of bijdragen op het forum zijn persoonsgegevens zolang zij tot u te herleiden zijn.

Waarom verwerkt Alzheimer Nederland deze persoonsgegevens?

Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens betekent dat Alzheimer Nederland persoonsgegevens verzamelt, opslaat, ordent, gebruikt en uiteindelijk ook weer verwijdert.

Alzheimer Nederland verwerkt de gegevens om donaties en informatieverzoeken te kunnen verwerken en om onze doelstellingen te helpen realiseren. Daarnaast gebruiken we gegevens om onze dienstverlening verder te verbeteren en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zijn mijn persoonsgegevens in goede handen bij Alzheimer Nederland?

Bij Alzheimer Nederland gaan we zorgvuldig en professioneel om met uw privacy. We willen transparant zijn over wat we doen met persoonsgegevens en staan garant voor een betrouwbare en veilige verwerking daarvan. U ziet daarom in onze vernieuwde privacyverklaring duidelijker beschreven welke gegevens wij waarvoor gebruiken en hoe lang ze bewaard worden.

Alzheimer Nederland heeft zowel haar privacybeleid als informatiebeveiligingsbeleid grondig aangepast op de vernieuwde privacywet. In ons beleid en in de praktijk is onder anderen het volgende veranderd:

 • Op verschillende (web)formulieren vragen we minder persoonsgegevens, zijn sommige gegevens niet meer verplicht om in te vullen en geven we nu een toelichting waarvoor we uw gegevens gebruiken.
 • Op veel plekken op onze websites, met name op dementie.nl, het forum en Myinlife, informeren we u over uw privacy en geven we u tips over hoe u onze websites privacyvriendelijk gebruikt.
 • We hebben duidelijke bewaartermijnen voor uw gegevens vastgesteld.
 • We hebben een Data Protection Officer aangesteld die ons helpt om de privacy van al onze betrokkenen te bewaken.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 • Alzheimer Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We verwijderen of anonimiseren persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn.
 • Sommige gegevens bewaren we omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval bewaren we uw gegevens zeven jaar en verwijderen of anonimiseren we ze na afloop van deze termijn.
 • In onze privacyverklaring kunt u precies lezen hoe lang wij welke gegevens bewaren.

Hoe meld ik me aan of af voor e-mailings, postmailings en telefonische benadering door Alzheimer Nederland?

E-mailings / digitale nieuwsbrieven: 

 • U kunt zich aanmelden voor de algemene e-nieuwsbrief via deze link.
 • Ontvangt u een nieuwsbrief waarvan u uw instellingen wilt wijzigen (of waarvoor u zich wilt afmelden), dan kan dat via de link onderaan de betreffende e-mail. Of neem contact op met onze Publieksservice op telefoonnummer 033-303 25 02, of per e-mail: info@alzheimer-nederland.nl

Postmailings:

 • Wilt u ons magazine Alz… ontvangen? Vraag dan een gratis proefnummer aan via deze link.
 • Wilt u geen post meer ontvangen van Alzheimer Nederland? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033-303 25 02, of stuur een e-mail met uw verzoek en uw gegevens naar: info@alzheimer-nederland.nl

Telefonische benadering:

 • We bellen u alleen wanneer u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Voor het bellen controleert Alzheimer Nederland of u staat ingeschreven in het Bel-me-niet Register.
 • Na elk telefoongesprek bieden we u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor telefonische benadering.
 • Wilt u niet meer dat Alzheimer Nederland telefonisch contact met u opneemt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033-303 25 02, of per e-mail: info@alzheimer-nederland.nl.
 • U kunt uw telefoonnummer inschrijven bij het Bel-me-niet Register, zodat bedrijven u niet meer telefonisch mogen benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Tenzij u klant bent (geweest) van het betreffende bedrijf, of wanneer u heeft gevraagd om de telefonische communicatie. U kunt zich via deze link inschrijven voor het Bel-me-niet-register.

Contact

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u uw vraag aan ons stellen per post, telefoon of e-mail.

Alzheimer Nederland
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
Tel. 033-303 25 02
E-mail: info@alzheimer-nederland.nl