Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Je donatie

 • Waar wordt mijn donatie aan besteed?

  Voor het realiseren van onze doelstellingen is jouw donatie onmisbaar. Met jouw bijdrage kunnen wij:
  1. Meer wetenschappelijk onderzoek financieren naar oplossingen voor een toekomst zonder dementie en een beter leven voor mensen die nu met dementie te maken hebben;
  2. Meer hulp en ondersteuning bieden;
  3. De dementiezorg verbeteren, door onze inzet bij de politie, zorgverzekeraars, etc;
  4. Meer voorlichting geven over dementie;
  5. Blijven werken aan een dementievriendelijke(re) samenleving.

 • Wat wordt er bereikt met mijn donatie?

  We delen regelmatig nieuwe resultaten.

  In ons online jaarverslag kun je lezen hoe Alzheimer Nederland haar inkomsten uit onder andere donaties en giften besteedt. Alzheimer Nederland heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.

 • Hoe kan ik een adres- of rekeningnummerwijziging, wijziging van mijn donatie of opzegging doorgeven?

  Ben je verhuisd, wil je een ander rekeningnummer doorgeven of je donatie wijzigen? Je kunt je gegevens gemakkelijk zelf online wijzigen:

 • Ik wil liever mijn donatie zelf overschrijven. Welk rekeningnummer kan ik gebruiken?

  Hiervoor kun je rekeningnummer NL 25 RABO 0395 2224 19 gebruiken. Vermeld s.v.p. je postcode en huisnummer, zodat wij je kunnen bedanken voor je bijdrage.

  Een gift overmaken vanuit het buitenland?
  De BIC-codes zijn:
  INGBNL2A voor de ING
  RABONL2U voor de Rabobank

 • Op wat voor manieren kan ik doneren?

  Je kunt op veel verschillende manieren bijdragen aan een toekomst zonder dementie. Bekijk hier op wat voor manieren jij kunt doneren.

Speciale giften

 • Hoe kan ik een zakelijke donatie doen?

  Om onze doelstellingen te realiseren hebben we de steun van het bedrijfsleven hard nodig. Alzheimer Nederland werkt op verschillende manieren samen met bedrijven.

 • Ik overweeg een grote donatie te doen. Kan ik vooraf mijn wensen bespreken?

  Dank voor je intentie om ons werk te steunen met een gift. Ieder gift, groot of klein, draagt bij aan het realiseren van onze missie. Indien je een gift vanaf € 1.000 overweegt, denken wij graag met mee over de schenkingsvorm of – indien gewenst – specifieke bestemming van de gift.

  Bekijk de mogelijkheden en neem contact op met onze relatiebeheerder Caroline van Gein.

Producten

 • Mag ik als donateur ook een gratis Vergeet-mij-niet-speldje bestellen?

  Met onze Vergeet-mij-niet-producten laat je zien betrokken te zijn bij dementie. Bovendien steun je met je aankoop belangrijk onderzoek, voor een toekomst zonder dementie. Per adres stellen we 1 Vergeet-mij-niet speldje gratis beschikbaar. Ben je donateur en heb je ons speldje nog niet? Vraag een gratis speldje aan. Dank voor je steun en betrokkenheid!

 • Ik heb een vraag over mijn productbestelling

  Bekijk hier alle veelgestelde vragen en antwoorden over productbestellingen.

Algemeen

 • Hoe kan ik maximaal profiteren van het belastingvoordeel op giften?

  Wil je maximaal profiteren van het belastingvoordeel over je schenkingen aan Alzheimer Nederland? En je giften voor de komende jaren goed geregeld hebben? Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst met ons aan. In deze overeenkomst leg je voor minimaal 5 jaar vast dat je een vast bedrag per jaar gaat schenken (indien gewenst in termijnen per maand of kwartaal). Hierdoor is je bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

  Je leest er meer over en kunt het direct in orde maken op www.alzheimer-nederland.nl/periodiekschenken

 • Heeft Alzheimer Nederland de ANBI-status?

  Ja, Alzheimer Nederland is een ANBI-instelling.
  Donaties aan ons zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 0096.05.393. Dit nummer heb je nodig bij je belastingaangifte als je je donatie als aftrekpost wilt opvoeren.

  Alzheimer Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41181369.

 • Hoe zit het met de privacy van mijn persoonlijke gegevens?

  Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alzheimer Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

 • Hoe voorkomt Alzheimer Nederland fraude?

  Alzheimer Nederland hanteert altijd het vier-ogen principe in het betalingsverkeer door een strikte functiescheiding tussen het klaarzetten van betalingsopdrachten en het autoriseren daarvan. 

  Daarnaast worden bankmutaties met grote regelmaat (bijna dagelijks) gemonitord en wordt er nauwgezet gewerkt aan de hand van maandelijkse budgetrapportages.

 • Hoe kan ik doorgeven dat ik geen of minder post van Alzheimer Nederland wens te ontvangen?

  De brieven die Alzheimer Nederland verstuurt, zijn een manier om je te informeren over onze activiteiten en geven je gelegenheid om, geheel vrijblijvend, een (extra) gift over te maken. Als je minder post wilt ontvangen, kun je dit aangeven bij onze Publieksservice, telefoonnummer (033) 303 2502 of per e-mail: [email protected]. Vermeld bij schriftelijke correspondentie altijd je je huidige gegevens.

Werving en collecte

 • Hoe werkt het huis-aan-huis werven (colportage) en het werven op straat? Wat is het verschil met de collecte?

  Huis-aan-huis-werving (oftewel colportage) en werving op straat of op events zijn niet hetzelfde als de collecte (die maar 1 week per jaar in november is).

  Huis-aan-huis-werving
  Bij huis-aan-huis-werving en werving op evenementen werken studenten voor Alzheimer Nederland om donateurs te vinden die (onderzoeks)projecten willen steunen. Je herkent onze fondsenwervers aan hun gele jas met het logo van Alzheimer Nederland. Daarnaast dragen ze ID-badges om zich te kunnen legitimeren. 
  Deze wervers vragen nooit om contant geld! Ze vragen of je Alzheimer Nederland wil steunen met een vast bedrag per maand. Ze noteren je gegevens op een tablet. Ter controle ontvang je een sms-bericht, waarop je ter plekke akkoord geeft. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken ontvang je na het gesprek een bevestigingsemail of -brief. 
  De wervers werken op werkdagen tot 21 uur en op zaterdag tot 20 uur. Op zon- en feestdagen wordt er niet geworven. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op via [email protected].
  Wil je checken of wij in jouw buurt actief zijn? Kijk dan op https://wervingsrooster.cbf.nl/

  Alzheimer Nederland houdt zich aan de code Fieldmarketing van brancheorganisatie DDMA.

  Collecteweek in november
  Onze landelijke collecteweek vindt eenmaal per jaar plaats, altijd begin november. Dan is de kans groot dat je een vrijwillige collectant aan de deur treft, die vraagt om een contante bijdrage in de verzegelde collectebus of een eenmalige donatie via je mobiel door het scannen van de QR-code op de bus. Elk collecterend goed doel heeft een vaste week in het jaar.

 • Ik ben gebeld om donateur te worden. Hoe werkt dit?

  Om mensen te bewegen Alzheimer Nederland op een structurele manier te steunen, maakt Alzheimer Nederland onder andere gebruik van telemarketing. Als je gebeld wordt en je in dit telefoongesprek aangeeft donateur te willen worden van Alzheimer Nederland , geef je toestemming voor een automatische incasso via een zgn. telemachtiging.
  Ter bevestiging van de gemaakte afspraken in het telefoongesprek ontvang je  een bevestigingsmail of desgewenst een brief. Als je de gemaakte afspraken rond de machtiging wil wijzigen, bel dan naar onze Publieksservice, tel.  Wens je niet meer telefonisch door Alzheimer Nederland benaderd te worden, dan kun je dit tijdens het gesprek aangeven of melden bij onze Publieksservice, tel. 033 - 303 25 02 of via [email protected].

  Wat zijn de voorwaarden van een telemachtiging?
  Op een telefonische machtiging zijn de algemene voorwaarden incasso van de Interpay/ BankGiroCentrale BV van toepassing. Een telemachtiging is toegestaan onder een aantal voorwaarden, waaraan Alzheimer Nederland voldoet:

  • Alzheimer Nederland onderschrijft de telemarketingcode van de DDMA en is een ‘Erkend goed doel’, het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven.
  • Alzheimer Nederland beschikt over de persoonsgegevens, telefoonnummer en het rekeningnummer van de donateur en heeft gecontroleerd of deze juist zijn.
  • Alzheimer Nederland stuurt de donateur een schriftelijke bevestiging waarbij hij/zij in kennis wordt gesteld van de datum van (1e) afschrijving en de mogelijkheid om op te zeggen.