Verdiepen onderzoeksagenda

Een stevig fundament

Tijdens het verdiepen, wordt de basis uitgewerkt. Dit is de opbrengst van de 6 bijeenkomsten om de problemen en behoeftes van mensen met dementie en mantelzorgers op te halen. Deze verdieping is essentieel om te komen tot een goede lijst met onderwerpen, die we vervolgens kunnen prioriteren.

De uitkomsten van deze eerste bijeenkomsten waren onder te verdelen in doelen op korte en lange termijn en was gericht twee doelgroepen:

  1. Mensen die in de toekomst met dementie te maken krijgen. Met dit onderzoek krijgen we nu meer kennis om in de toekomst (over meer dan 10 jaar) dementie mogelijk te voorkomen, behandelen en uiteindelijk te genezen.
  2. Mensen die nu met dementie te maken hebben. Dit onderzoek richt zich op betere zorg en ondersteuning voor mensen.

Toekomst

Het onderzoek dat zich richt op mensen die in de toekomst met dementie te maken krijgen sluit nauw aan bij wat we de afgelopen jaar hebben mogelijk gemaakt op het gebied van innovatief onderzoek. De verdere invulling werd en wordt overgelaten aan wetenschappers. Dit omdat de inschatting van het belang van bepaalde terreinen, het specialisme is van deze experts en bovendien onderhevig is aan ontwikkelingen binnen deze onderzoeksgebieden. Deze specialistische kennis was en blijft de belangrijkste input om ons onderzoek de komende jaren te sturen. 

Problemen van mensen nu

Het onderzoek dat zich richt op zorg en ondersteuning voor mensen die op dit moment met dementie te maken hebben zijn samen met de achterban uitgewerkt. Dit is gebeurd tijdens het verdiepen. Deze verdieping was essentieel om te komen tot een goede lijst met onderwerpen, die we vervolgens konden prioriteren. De verdieping vond plaats tijdens een bijeenkomst op 8 november in Amersfoort met in totaal zo’n 30 deelnemers. Deze bestonden uit mantelzorgers, onderzoekers en zorgprofessionals, die veelal deelnamen aan de eerdere bijeenkomsten. 

Tijdens de uitwerking is aan verschillende thema’s gewerkt;

Vaststellen doelen

  • Het onderzoek dat we financieren heeft tot doel om de situatie van mensen met dementie en mantelzorgers te verbeteren. In deze bijeenkomst maken we een vertaling van de input uit de eerste bijeenkomsten. De belangrijkste uitkomst is een lijst met doelen die voor mensen met dementie en mantelzorgers duidelijk én belangrijk zijn. Alzheimer Nederland heeft hiervoor een opzet gemaakt. Mantelzorgers en zorgprofessionals beoordeelden of deze doelstellingen een goede vertaling zijn van de voorgaande bijeenkomsten.

Wetenschappelijke vragen

  • Niet ieder doel van mensen met dementie of mantelzorgers is bereikbaar door onderzoek. Soms is er voldoende kennis aanwezig, maar wordt die kennis nog niet benut. Andere doelen missen mogelijk zoveel kennis dat het lastig wordt om belangrijke stappen te zetten. Ook kan het zijn dat er nog enkele gaten zitten in de benodigde kennis. Kortom wat is er al bekend en wat nog niet? Hierover adviseerden wetenschappers en zorgprofessionals ons.

De praktijk

  • Nieuwe kennis vindt niet altijd makkelijk haar weg naar de praktijk. Daarom vroegen we zorgprofessionals en wetenschappers ook naar de moeilijkheden van implementatie. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat opbrengsten van toekomstig onderzoek ook bijdragen aan de doelen die mensen met dementie en mantelzorgers hebben opgesteld?

Opbrengsten

Na de verdiepingsbijeenkomst zijn we gekomen tot een lijst met 11 heldere doelstellingen die geprioriteerd kunnen worden door mantelzorgers en mensen met dementie.

 

 

 

< Terug naar het overzicht