Vergoedingen aanvullende verzekeringen 2018

U heeft een keuze als het gaat om een aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen zorgverzekeraars en we raden u aan goed op te letten wat een zorgverzekeraar wel of niet vergoed. Hieronder vergelijken we de tien grootste zorgverzekeraars voor u per thema.

Deze thema's zijn:

 1. Mantelzorg
 2. Diagnostiek
 3. Tijdelijke opvang/kortdurend verblijf
 4. Palliatieve zorg
 5. Vervoer
 6. Therapie
 7. Hulpmiddelen
 8. Wmo/Wlz zorg
 9. Zorg- en begeleiding die niet onder uw zorgverzekering valt

1. Mantelzorg

Zorgverzekeraar

Vervangende mantelzorg/
respijtzorg

Mantelzorg-
makelaar

Cursussen

Ergotherapie begeleiding (mantelzorger)

Lidmaatschap patiënten-verenigingen

Mantelzorg-
arrangement

Zilveren Kruis  

Min €0 p/jaar

Max €1.250 p/jaar

  Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding

CZ

14 dagen p/ jaar

Geen vergoeding

Mantelzorgcursus: €150 zolang bij CZ verzekerd

Min: 0 uren

Max: 2 uur per jaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

VGZ

Min. 0 dagen p/jaar

Max. 15 dagen p/jaar

Min. €0 p/ jaar

Max. €350 p/ 2 kalenderjaar

Cursus omgaan met dementie: Min: €0

Max: €500 per jaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen

Menzis

Min. 0 dagen p/jaar

Max. 15 dagen p/jaar

Min. €0 p/ jaar

Max. €350 p/ jaar

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. €100 p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Min. 0 p/ kalenderjaar

Max. €50 p/ kalenderjaar

Min. 0 dagen, tot max. €0

Max. 6 dagen, tot max. €125 p/ dag

DSW

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

ONVZ

Min. 0 dagen p/ kalenderjaar

Max.24 dagen p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Preventiecursus: Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. €500 p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Min. 0

Max. 100%

Geen vergoeding

Zorg en Zekerheid

Min. 0 weken p/ kalenderjaar

Max. 6 weken p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Preventiecursus: Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 50% tot maximaal €115,00 per kalenderjaar

Geen vergoeding

Min. 0 p/ kalenderjaar

Max. €20 p/ kalenderjaar

Geen vergoeding

Eno-Salland

Geen vergoeding

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 80% tot maximaal € 350,- p/ kalenderjaar

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 75% tot maximaal € 100,- per kalenderjaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Friesland

Min. 0 dagen p/ kalenderjaar

Max. 100%, 21 dagen p/ kalenderjaar

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. € 750 p/ kalenderjaar

Preventiecursus:

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. € 150,- p/ kalenderjaar, voor alle cursussen samen

Geen vergoeding

Min. €0

Max. €25

Geen vergoeding

De Amersfoortse

Min. €400  p/jaar

Max. €1600 p/jaar

Min. €0 p/ jaar

Max. 100%, € 750 p/ jaar.

Preventiecursus:

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. 100%

Geen vergoeding

Min. €0

Max. 100%

Geen vergoeding


In het overzicht wordt gewerkt met een min(imale) en max(imale) vergoeding. Er kunnen vergoedingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering.
 

Definities:

Vervangende mantelzorg/respijtzorg: Bij vervangende mantelzorg neemt iemand tijdelijk de zorg voor uw naaste over.

Mantelzorgmakelaar: Een mantelzorgmakelaar helpt u bij wat er mogelijk is rondom wonen, zorg, welzijn, inkomen wet en regelgeving en verzekeringen.

Cursussen: Een cursus om de verzorging van uw naaste te verbeteren, maar ook u bewust te maken van uw eigen grenzen.

Ergotherapie begeleiding (mantelzorger): Als u ergotherapie krijgt kunt u een aantal uur per jaar voor de begeleiding van uw mantelzorger vergoed krijgen.

Lidmaatschap patiëntenvereniging: Met deze vergoeding ontvangt u (een deel van) de contributiegeld voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

Mantelzorgarrangement: Hiermee kunt u alleen of samen met verzorgde in een prettige omgeving een aantal dagen per jaar ontspannen en op adem komen.

 

2. Diagnostiek

Zorgverzekeraar

2e arts online

Second opinion Royal doctors

Gezondheids- of preventief onderzoek

Zilveren Kruis

100%

100%

Min. 0 check p/ jaar

Max.1 check p/ jaar

CZ

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Min. €0 per jaar

Max.€150 per jaar

VGZ

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Min. €0 p/ jaar

Max. €500 p/ jaar

Menzis

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

DSW

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. €100%, tot max. €250 p/ kalenderjaar

ONVZ

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Gezondheidscheck-up: 100% vergoed

                 +

Preventief onderzoek:

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. €750 p/ kalenderjaar

Zorg en Zekerheid

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Min. 0 gezondheidsonderzoeken p/ twee kalenderjaren

Max. 1 gezondheidsonderzoek p/ twee kalenderjaren

Eno-Salland

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Min. 0 gezondheidsonderzoeken p/ twee kalenderjaren

Max. 1 gezondheidsonderzoek p/ twee kalenderjaren

De Friesland

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Min. €0 p/ kalenderjaar

Max. €120 p/ kalenderjaar

De Amersfoortse

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Min. 0%

Max. 100%

In het overzicht staan min(imale) en max(imale) behandelingen. Er kunnen behandelingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering. Vormen van diagnostiek, zoals huisartsenzorg, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk daarom het overzicht van de basisverzekering.

Definities:

Tweede arts online: Twijfelt u over uw diagnose of behandeling? Dan kunt u online een vraag stellen aan een medisch specialist.

Second opinion Royal doctors: Dit is een second opinion uitgevoerd door een “netwerk van topartsen uit de hele wereld”.

Gezondheids- of preventief onderzoek: Bedoeld om ziekten en aandoeningen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen.

3. Tijdelijke opvang/kortdurend verblijf

Zorgverzekeraar

Verblijfskosten logeer- of gasthuis

Zorghotels & kuuroorden

Ziekenhuisopname:
extra

Zilveren Kruis

Min: €0 per nacht

Max:€35 per nacht

Geen vergoeding

Geen vergoeding

CZ

€500 p/ jaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

VGZ

Geen vergoeding

Min: €0 per dag, max. €0 per jaar

Max:€100 per dag, max. €2000 per jaar

Geen vergoeding

Menzis

Verblijfskosten bezoeker:

Min: €0 per kalenderjaar

Max:€450 per kalenderjaar

 

Verblijfskosten verzekerde:

Min: €0 per kalenderjaar

Max:€350 per kalenderjaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

DSW

Min: €0 per dag, max. 0 dagen per kalenderjaar

Max: €35 per etmaal

Min: €0 per dag, max. 0 dagen per kalenderjaar

Max: €40 per dag, max. 42 dagen per kalenderjaar

Geen vergoeding

ONVZ

Verblijfskosten bezoeker:

Min: €0 per kalenderjaar

Max:€25 per kalenderjaar

 

Zorghotels

Min: 0%

Max: 100%

 

Kuuroord: reumatoïde artritis of psoriasis

Min: €0 maximaal per kalenderjaar

Max: €500  maximaal per kalenderjaar

Extra comfort

Min: €0 per jaar

Max:€2500 max per jaar

 

Assistentie en extra service voor en na:

Min: €0 per jaar

Max: max. €100 per nacht voor 2 keer overnachting, en €0,27 per km voor vervoer

Zorg en Zekerheid

Min: €0 per dag/nacht

Max: €20 per dag/nacht

Min: €0 per dag tot max. €0 per kalenderjaar

Max: €50 per dag tot max. €1500 per kalenderjaar

Geen

Eno-Salland

Min: €0 per dag, max. €0 per kalenderjaar

Max: €25 per dag, max. €500 per kalenderjaar

Kuuroord: reumatoïde artritis of psoriasis

Min: 0% tot max. €0 per kalenderjaar

Max: 75% tot max €1200 per kalenderjaar

Geen

De Friesland

Min: 0%

Max: 100%

Geen

Geen

De Amersfoortse

Min: 100% max. €250 per jaar

Max:100%

Kuuroord: reumatoïde artritis of psoriasis

Min: 0% tot max. €0 per kalenderjaar

Max: 100% tot max. €1000 per kalenderjaar

Geen

In het overzicht staan min(imale) en max(imale) behandelingen. Er kunnen behandelingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering.

Definities:

Logeer- en gasthuis: Verblijfskosten voor als u in korte tijd meermalen een behandeling nodig hebt waarvoor u niet het ziekenhuis hoeft te blijven.

Zorghotels & kuuroorden: Sommige verzekeraars vergoeden het verblijf in een zorghotel of kuuroord na een operatie of bij bepaalde aandoeningen als reumatoïde artritis of psoriasis.

Ziekenhuisopname: extra: Extra service rondom de ziekenhuisopname kan via de aanvullende verzekering vergoed worden. Te denken aan extra comfort als luxe maaltijden en het gebruik van televisie en/of internet.

4. Palliatieve zorg

Zorgverzekeraar

Hospice / Bijna-Thuis-Huis

Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Zilveren Kruis

Min: €0

Max:€40 per dag, tot max. €3600

Geen vergoeding

CZ

Min: €0

Max:: €30 per dag

Geen vergoeding

VGZ

Min: €0

Max: €40 per dag tot max. 2800

Geen vergoeding

Menzis

Min: €0

Max: max. € 35 per dag, tot max. € 3.200 per kalenderjaar

Geen vergoeding

DSW

Min: € 0,-

Max: max. € 23,- per dag, max. 90 dagen

Geen vergoeding

ONVZ

Min: 0%

Max: 100%

Geen vergoeding

Zorg en Zekerheid

Min: €0

Max: €50 per dag, tot max. €1050

Geen vergoeding

Eno-Salland

Min: €0

Max: €35 per dag voor max. 2 maanden per kalenderjaar

Min: €0

Max: max €200 per kalenderjaar

De Friesland

Min: €0

Max: €15 per dag, max €500

Geen vergoeding

De Amersfoortse

Min: 0%

Max: 75%, max. €1500 per jaar

Geen vergoeding

In het overzicht wordt gewerkt met een min(imale) en max(imale) vergoeding. Er kunnen vergoedingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering. Vormen van palliatieve zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk daarom het overzicht van de basisverzekering.

5. Vervoer

Zorgverzekeraar

Zittend ziekenvervoer

Reiskosten voor ziekenbezoek

Zilveren Kruis

Min: €0

Max: Vergoeding eigen bijdrage

Verblijf en vervoerskosten samen

Min: €0 per nacht tot € 0 per kalenderjaar

Max: €35 per nacht tot €500 per kalenderjaar

CZ

Geen vergoeding

Geen vergoeding

VGZ

Min: €0

Max: €500 per persoon p/ kalenderjaar + volledig eigen bijdrage retour

Geen vergoeding

Menzis

Geen vergoeding

Min: 0 km, tot max. €0 per jaar

Max: €0,25 per km, tot max. €250 per kalenderjaar

DSW

Geen vergoeding

Geen vergoeding

ONVZ

Min: €0

Max: Eigen bijdrage ziekenvervoer + vervoer bij ziekenhuisopnamen en ontslag vergoed met auto of taxi

Min: 0%

Max: 100%

Zorg en Zekerheid

Min: €0

Max: €101 voor de eigen bijdrage per kalenderjaar

Min: 0%, tot max. €0 per kalenderjaar

Max: 100%, tot max. €300 per kalenderjaar

Eno-Salland

Min: €0

Max: €200 per kalenderjaar

Min: €0 per kilometer tot maximaal €0,- per kalenderjaar

Max: €0,30 per kilometer tot maximaal € 300 per kalenderjaar

De Friesland

Geen vergoeding

Min: €0

Max: max. € 750,- per gezin per opnameperiode.

 • Eigen bijdrage € 10,- per bezoek.
 • Openbaar vervoer laagste klasse.
 • Eigen vervoer € 0,30/km

De Amersfoortse

Min: 0%

Max: 100% gecontracteerde taxi of € 0,70 per km niet-gecontracteerde taxi of € 0,30 per km eigen vervoer + vergoeding eigen bijdrage

                       +

Extra zorg bij ongeval (o.a. vervoer)

100%, maximaal € 1.000,- éénmaal per jaar

Min: €0

Max: € 0,30 per km; Vanaf de 15e opnamedag

In het overzicht wordt gewerkt met een min(imale) en max(imale) vergoeding. Er kunnen vergoedingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering. Vormen van vervoer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk daarom het overzicht van de basisverzekering.

Definities:

Zittend ziekenvervoer: Als u niet met de ambulance gaat, dan kunt u een reiskostenvergoeding voor vervoer van en naar uw behandeling ontvangen.

Ziekenhuisbezoek: Deze vergoeding geldt als u uw gezinslid of uw gezinslid u wilt komen bezoeken in het ziekenhuis.

6. Therapie

Zorgverzekeraar

Fysiotherapie & oefentherapie *

Ergotherapie

Podotherapie/Voetzorg

Beweegprogramma's

Zilveren Kruis

Min: 0 behandelingen

Max: 40 behandelingen per kalenderjaar

 

Fysiotherapeutisch (na)zorgtraject

100% vergoeding

Min: 0 uren p/ kalenderjaar

Max: 4 uur p/ kalenderjaar

Min: €0

Max: Maximaal €200 per jaar

 

Pedicurezorg

Min: €0

Max:  € 25,- per behandeling tot € 150,-

Min:€0

Max: Eenmalig max. €350 per aandoening

CZ

Min: 9 behandelingen per jaar

Max: 30 behandelingen per jaar

Geen vergoeding

Min:  €70 p/ jaar algemene voetzorg + €70 p/ jaar voor bloedvatproblemen of RA

Max: €115 p/ jaar algemene voetzorg + €230 p/ jaar voor bloedvatproblemen of RA

Max: €350 per 3 jaar

VGZ

Min: 5 behandelingen per jaar

Max: 32 behandelingen per jaar

Min: 0 uren per jaar

Max: 32 uren per jaar

Min: €0 per jaar

Max: €500 per jaar

Geen vergoeding

Menzis

Min: 9 behandelingen per jaar

Max: 32 behandelingen per jaar

Min: 0 uren

Max: 5 uren per kalenderjaar

Min: €0

Max: €200

Geen vergoeding

DSW

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 27 behandelingen per kalenderjaar

 

Cesar en Mensendieck:

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 36 behandelingen per kalenderjaar

Geen vergoeding

Maximaal € 25,- per behandeldatum, maximaal 6 behandelingen per kalenderjaar, voor zover er geen recht is op vergoeding uit de basisverzekering

Geen vergoeding

ONVZ

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 35 behandelingen per kalenderjaar

 

Geriatrische revalidatie

Min: €0

Max: Extra faciliteiten 100%

 

Min: 0%

Max: 100%

Min: 0%

Max: 100%

 

Pedicurezorg

Min: 0%

Max: 100%

Min: 0%

Max: 100%

Zorg en Zekerheid

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 40 behandelingen per kalenderjaar

Min: 0 uur

Max: 10 uur per kalenderjaar

Min: €0 per kalenderjaar

Max: €125 per kalenderjaar

 

Pedicurezorg

Min: €0

Max: €210 per kalenderjaar

Min: €0

Max: 100% tot maximaal €500

Eno-Salland

Min: 6 zittingen per kalenderjaar

Max: 25 zittingen per kalenderjaar

Geen vergoeding

Min: €0 per kalenderjaar

Max: 75% €250 per kalenderjaar

 

Min: 0 beweegprogramma’s per jaar

Max: 1 beweegprogramma per jaar

De Friesland

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: Alle medisch noodzakelijke behandelingen

Geen vergoeding

Min: €0 per kalenderjaar

Max: €250 per kalenderjaar

 

Pedicurezorg

Min: €0

Max: €200 per kalenderjaar

Min: €0

Max: €625 eenmalig

De Amersfoortse

Min: 9 behandelingen per kalenderjaar

Max: 36 behandelingen per kalenderjaar

 

Extra zorg na ongeval:

100% maximaal € 1.000,- éénmaal per jaar

Min: 0%

Max: 100%

Min: €100 per kalenderjaar

Max: 100% per kalenderjaar

 

Pedicurezorg

Min: €100 per kalenderjaar

Max: 100% per kalenderjaar

Min: €0

Max: 100% maximaal €350 per jaar

In het overzicht staan min(imale) en max(imale) behandelingen. Er kunnen behandelingen zijn die tussen de twee waardes inzitten. Deze waardes gaan uitsluitend over de aanvullende verzekering. Vormen van therapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bekijk daarom het overzicht van de basisverzekering.

* Verzekerden van 18 jaar of ouder komen in aanmerking voor:

 • Behandeling van de aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening, tenzij u zich daar aanvullend voor vergoed. 
 • Bekkenfysiotherapie voor de behandeling van urine-incontinentie omvat 9 behandelingen uit de basisverzekering.
 • Voor fysiotherapie bij etalagebenen krijgt u maximaal 37 behandelingen voor etalagebenen vergoed uit de basisverzekering.
 • Bij artrose van heup of knie (per 1 januari 2018) wordt maximaal 12 behandelingen vergoed.
 • Niet-chronische indicaties worden niet via de basisverzekering vergoed en zijn uitsluitend aanvullend te verzekeren.
   

Definities:

Fysio- & oefentherapie: Bij een chronische aandoening zoals dementie kunt u gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering. Fysiotherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen evenals het verbeteren van de mobiliteit.

Ergotherapie: Deze vorm van zorg heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid van de patiënt te bevorderen of te herstellen.

Podotherapie/Voetzorg: Mensen met een afwijkend functioneren van de voet worden door een podotherapeut behandeld.

Beweegprogramma’s: Leren omgaan met ziektes als artrose, diabetes, coronaire hartziekten en COPD staat centraal in beweegprogramma’s doe door verscheidene verzekeraars worden vergoed.

7. Hulpmiddelen

Er zijn veel soorten hulpmiddelen en de financiering ervan is zeer verschillend geregeld in Nederland. Zorgverzekeraars gebruiken ook verschillende benamingen voor hulpmiddelen. U kunt bij hulpmiddelen denken aan personenalarmering, ADL- hulpmiddelen, loophulpmiddelen (rolstoel of rollator), hoortoestellen, brillen/contactlezen en andere hulpmiddelen die helpen bij dagelijkse (zorg)taken. Hieronder volgt een overzicht van geselecteerde hulpmiddelen die mogelijk relevant zijn. Noteer hierbij overigens ook dat veel hulpmiddelen via de basisverzekering beschikbaar zijn. Kijk daarom ook naar het overzicht over de basisverzekering.

Zorgverzekeraar

Alarmeringsapparatuur

Brillen/contactlenzen

Hoortoestellen

Loophulpmiddelen: zoals rolstoel en rollator

Hulpmiddelen overig

Zilveren Kruis

Min: 0%

Max: 100% abonnementskosten

Min: €0

Max: €250 per 3 kalenderjaren

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Transtherapie voor behandeling van incontinentie

Min: 0%

Max: 100%

 

ADL-hulpmiddelen

Min: 0%

Max: 100%

CZ

Geen vergoeding

Min: €0

Max: € 200,- per 2 jaar

Min: €0

Max: € 300,- per hoortoestel van de wettelijke eigen bijdrage

Geen vergoeding

ADL-hulpmiddelen

Min: 0%

Max: 100%

VGZ

Min: 0%

Max: 100% abonnementskosten

Min: Geen

Max:  Keuze uit

 • 1 bril van een bepaalde opticien
 • 36 setjes standaard maandlenzen bij een bepaalde opticien
 • of een budget van € 150 voor brillen of lenzen bij een andere opticien

Min: €0

Max: €500 per jaar

Min: €0

Max:

 • Krukken: maximaal € 25
 • Looprek of drie- of vierpootwandelstok: maximaal € 35
 • Rollator: maximaal € 100

Geen vergoeding

Menzis

Geen vergoeding

Min: 0%

Max: maximaal € 125 per 2 kalenderjaren via bepaalde opticiens, tot €75 extra korting bovenop landelijke actie

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

DSW

Geen vergoeding

Min: €0

Max: Maximaal € 35,- per glas of lens per 2 kalenderjaren

Min: €0

Max: € 250 per 5 kalenderjaren

Min: €0

Max: 100% tot max €80 per 5 kalenderjaren

 

ONVZ

Geen vergoeding

Min: €0

Max:  €500 per twee aansluitende kalenderjaren

Geen vergoeding

Min: €0

Max: €200 p/ kalenderjaar voor 5 soorten loophulpmiddelen

Eigen bijdragen hulpmiddelen

Min: €0 voor eigen bijdrage

Max: €100% van de eigen bijdragen + 7 extra hulpmiddelen

Zorg en Zekerheid

Min: €0

Max: €5 per maand

Min: €0

Max: €150 per 2 kalenderjaren

Min: €0

Max: €200 per hoortoestel per kalenderjaar

Min: €0

Max: 75% tot max €40 per soorten hulpmiddelen

Geen vergoeding

Eno-Salland

Min: €0

Max: €200 per kalenderjaar

Min: €0

Max:

 • 1 bril per kalenderjaar bij Specsavers, of
 • Bril of lenzen: maximaal € 150,- per twee kalenderjaren

Min: €0

Max: €300 per kalenderjaar

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Friesland

Geen vergoeding

Min: €0

Max: €150 per 3 kalenderjaren

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Amersfoortse

Geen vergoeding

Min: €0

Max:

 • 1 bril per 2 kalenderjaren max €150, of
 • Lenzen: maximaal € 150,- per kalenderjaar

Geen vergoeding

Extra zorg na ongeval

100%, max €1000 per jaar

Boven maximum volgens het Regelement Hulpmiddelen

Min: €0

Max: 100% tot €500 per jaar

 

Eigen bijdrage hulpmiddelen

Min: 100% max. €50 per jaar

Max: 100% max €550 per jaar

 

Defenities:

Alarmeringsapparatuur: Met alarmeringsapparatuur kan hulp in een noodgeval snel ingeschakeld worden.

Brillen/contactlenzen: Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen zien.

Hoortoestellen: Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen horen.

Loophulpmiddelen: Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of rollator.

Hulpmiddelen overig: Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden overige hulpmiddelen vergoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld heupprotectoren, pruiken, en verzorgingsartikelen als latex handschoenen.

 

 

8. Extra vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering voor Wmo/Wlz zorg

Een aantal zorgverzekeraars bieden extra vergoedingen aan om de kosten voor zorg vanuit de Wlz of Wmo te beperken.

Zorgverzekeraar

Huishoudelijke hulp

Eigen bijdrage Wmo en Wlz

Lidmaatschap thuiszorgorganisatie

Zilveren Kruis

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

CZ

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

VGZ

Min: 0 per jaar

Max: 12 uur per jaar
U komt alleen in aanmerking als u geen recht heeft op Wmo of Wlz.

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Menzis

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

DSW

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

ONVZ

Min: 0 uren

Max: 30 uur

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Zorg en Zekerheid

Geen vergoeding

Min: €0 per kalenderjaar

Max: 100% tot max €200 per kalenderjaar

Min: €0

Max: €17,50 per adres per kalenderjaar

Eno-Salland

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Friesland

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

De Amersfoortse

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Definities:

Huishoudelijke hulp:
Om huishoudelijke klussen dragelijk te houden kan de verzekeraar meerdere uren huishoudelijke hulp vergoeden.

Eigen bijdrage Wlz/Wmo: Bij langdurige hulp aan huis ontvangt u waarschijnlijk hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet Langdurige zorg (Wlz) en zult u te maken hebben met een eigen bijdrage. Een zorgverzekeraar kan ervoor kiezen om (een deel van) de eigen bijdrage te vergoeden.

Lidmaatschap thuiszorgorganisatie: De zorgverzekeraar vergoedt (een deel van) de contributie voor de thuiszorgorganisatie.

9. Zorg en begeleiding die niet onder uw zorgverzekering valt

Naast zorg vanuit de zorgverzekering wordt een deel van zorg en ondersteuning geregeld op gemeentelijk niveau via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). De indicatie die u heeft is bepalend. U komt in aanmerking voor een Wlz indicatie als uw zorgbehoefte langdurig is en u 24 uur per dag zorg nodig heeft. Bij minder intensieve zorg kunt u gebruik maken van de Wmo en uw zorgverzekering. U bent altijd verplicht om een zorgverzekering te hebben.
 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Als mensen zich zelfstandig niet meer kunnen redden door beperkingen (de gevolgen van de dementie) biedt de gemeente via de Wmo ondersteuning thuis bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulp bij het huishouden en hulpmiddelen. Voor mensen met dementie biedt de gemeente begeleiding, dagbesteding en ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Let op: de Wmo-voorzieningen verschillen per gemeente. De gemeente dient de individuele situatie te bekijken van de burger en maatwerk te leveren.
 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor onder andere kwetsbare ouderen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Met een Wlz-indicatie kunt u terecht in een verpleeghuis. Maar u kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie.

Behandelingen en zorgtaken in de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Vorm van zorg

Wlz in een zorginstelling

Wlz Volledig Pakket Thuis (vpt)

Wlz Modulair pakket thuis (mpt)

Wlz pgb

Verstrekken van eten en

drinken

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

 

 

Huishoudelijke

hulp

 

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Cliëntondersteuning

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Vervoer

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Logeeropvang

 

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Verpleging

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Persoonlijke verzorging en

begeleiding

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Behandeling

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

 

Aanvullende zorg bij verblijf

en behandeling

Zorg wordt geleverd

 

 

 

Mobiliteitshulpmiddelen

Zorg wordt geleverd

 

 

 

Geestelijke gezondheidszorg

(GGZ)

Zorg wordt geleverd als de

behandeling van de psychische

stoornis integraal onderdeel

uitmaakt van de behandeling.

 

 

 

Roerende voorzieningen

Zorg wordt geleverd

 

 

 

Onvrijwillige opname

Zorg wordt geleverd

 

 

 

*Voor dit overzicht is het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland benut: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg

Definities:

 • Eten en drinken: Drie maaltijden, voldoende drinken, tussendoortjes en dergelijke.
 • Huishoudelijke hulp: Onder meer het schoonhouden van het huis, maaltijden klaarzetten, verzorging planten en dieren etc.
 • Cliëntondersteuning: onafhankelijke (sociale) ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling.
 • Vervoer: Naar en van behandeling/begeleiding en dagbesteding als het niet dezelfde locatie bevat waar de verzekerde woont.
 • Logeeropvang: kortdurend verblijf om de mantelzorger(s) te ontlasten.
 • Verpleging: verpleegkundige zorg. Voorbeelden zijn: mondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.
 • Persoonlijke verzorging en begeleiding: het ondersteunen of overnemen van zelfzorg (wassen, toiletgang, uit- en aankleden, aanreiken van medicijnen en hulp bij eten en drinken)
 • Behandeling: medische zorg en zorg die van belang is voor de aandoening.
 • Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling: geneeskundige zorg, behandeling van psychische stoornis, medicijnen, hulpmiddelen, tandheelkundige zorg, speciale kleding.
 • Mobiliteitshulpmiddelen: het gebruik van een rolstoel.
 • Geestelijke gezondheidszorg: de begeleiding en behandeling van mensen met een psychische stoornis.
 • Roerende voorzieningen: voorziening die nodig zijn voor de zorgverlening. Voorbeelden zijn: een hoog-/laagbed, een tillift of een postoel.
 • Onvrijwillige opname: Soms wordt iemand tegen zijn of haar wens in opgenomen in een instelling. Dat kan alleen op grond van een besluit van een burgermeester of met een rechterlijke machtiging.