Verkeersdeelname en dementie in het Alzheimer Café Roden

Verkeersdeelname door mensen met dementie in het Alzheimer Café Roden

Het Alzheimer Café Roden- gehouden op donderdag 1 december  in Fletcher Hotel-Restaurant Langewold te Roden- had als onderwerp:  “Verkeersdeelname en dementie”. Er waren 50 bezoekers. Gastspreker was  Prof. dr. Wiebo Brouwer  uit Groningen en gespreksleidster was Gretha Giezen.

Prof. dr. Wiebo Brouwer is hoogleraar Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie aan de Faculteit der Gedrags-en Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een expert op het gebied van het testen en trainen van de rijgeschiktheid bij ouderen met cognitieve en visuele functiestoornissen en mensen met hersenaandoeningen.

“De vraag of autorijden nog verantwoord is duikt elke keer weer op tijdens gesprekken met patiënten en hun naasten”. “Het rijbewijs lijkt soms het belangrijkste gespreksonderwerp. Het is ook het enige gevolg van een diagnose die iemand rechtstreeks in zijn of haar vrijheid belemmert.” Sinds begin 2010 mogen mensen met de diagnose zeer lichte of lichte dementie blijven autorijden. Daarvoor moeten ze wel de rijtest op de weg met een deskundige van het CBR goed doorstaan. Mensen met een matige of ernstige vorm van dementie zijn altijd ongeschikt voor het besturen van een motorrijtuig.

“Mensen met dementie rijden veel minder auto, maar als ze rijden doen ze dat gemiddeld minder veilig en vlot. Al zijn er ook nog heel goede chauffeurs bij.” Brouwer vertelt dat van mensen met lichte dementie bekend is dat ze een verhoogde ongevalbetrokkenheid hebben. “De ongevallen gebeuren vooral op complexe, onoverzichtelijke kruisingen. De traagheid van de waarneming en verwerking van informatie in combinatie met verkeer uit verschillende richtingen maakt het moeilijk. Er moet te veel informatie verwerkt worden in te korte tijd.”

Brouwer legde uit dat advies over rijgeschiktheid gecompliceerd is. “Je moet rekening houden met de medische diagnose, het beloop van de ziekte en het profiel van de cognitieve stoornissen. Daarnaast speelt de sociale situatie een rol. Autorijden samen met een partner die goed de weg weet en positief kritisch meekijkt is anders dan iemand die alleen woont en zelf op pad moet. Ook kan het zijn dat iemand door faalangst in een examensituatie slechter presteert dan in het alledaagse leven. Deze aspecten kunnen in een testrit op de weg niet systematisch aan de orde komen en een neuropsychologisch onderzoek en gesprekken met patiënt en familie zijn daarom een goede aanvulling.”

Als u een rijbewijs hebt en wilt houden, moet u de diagnose dementie aan het CBR doorgeven. Uw behandelend arts of psycholoog moet u hier van op de hoogte brengen. Als u geen maatregelen neemt, kunt u bij een ongeval strafbaar worden gesteld.

Als iemand met een zeer lichte of lichte vorm van dementie het rijbewijs wil houden, wordt verwacht dat hij zich met een Eigen Verklaring meldt bij het CBR. Wettelijk verplicht is dat niet. “Wij vermoeden dat het niet altijd gebeurt, omdat mensen bang zijn dat ze hun rijbewijs dan meteen moeten inleveren”.

Meer informatie op : http://www.oudereverkeersdeelnemers.nl

 

In de pauze hebben de bezoekers van het Café veel met elkaar over het onderwerp gesproken.

Na de pauze werd er goed gebruik gemaakt  van het stellen van vragen en het geven van reacties. Het was een geslaagde en zeer interactieve avond. Een vervolgavond over dit onderwerp kwam meerdere malen ter sprake en dan meer gericht op de fietser, scootmobieler en de wandelaar.

De bloemen in de zaal werden gesponsord door Flowers en Lifestyle uit Roden,  de traktatie bij de koffie kwam van Albert Heijn uit Roden en het cadeaupakket voor de spreker werd door Cruwijn uit  Roden ter beschikking gesteld.

De volgende bijeenkomst is donderdag 5 januari 2017. Deze avond is het onderwerp : De geheugenpoli. Gastsprekers zijn dhr. Popko IJtsma- Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (GGZ Drenthe) en Astrid Lugtenburg –ouderenpsychiater (GGZ Drenthe, UMCG). U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door