Vóór september 2022 weten alle inwoners van de Ronde Venen meer over dementie.

Dat is het doel met de ondertekening van de intentieverklaring 'Samen dementievriendelijk in De Ronde Venen' door Alzheimer Nederland - afdeling Westelijk UtrechtTympaan-De Baat, het Servicepunt, Bibliotheek Angstel, Vecht en VenenSteun en ToeverlaatKwadraad Maatschappelijk Werk, stichting ZiderisDagbesteding en Logeeropvang de Nostalgie en Gemeente De Ronde Venen.

Zo kunnen inwoners mensen met dementie en hun mantelzorgers beter helpen. Met meer oog voor wat iemand met dementie nog wel kan, in plaats van te letten op wat hij/zij niet meer kan.
Ook willen we mantelzorgers meer waardering en steun geven.
Kortom: in september 2022 is dementie geen taboe meer en durven we elkaar gewoon om hulp te vragen én hulp te bieden.

Wethouder Anco Goldhoorn: “We willen een gemeente zijn waarin mensen met dementie zoveel mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Dat vraagt om kennis en bewustzijn van de omgeving. In een dementievriendelijke gemeente weten buurvrouw, winkelier, agent, ambtenaar en alle anderen hoe zij mensen met dementie het beste kunnen benaderen. Hieraan gaan wij de komende periode hard werken samen met Alzheimer Nederland én alle ondertekenaars van de intentieverklaring.”

Maar de ambitie van de wethouder gaat verder. Want, zo zegt hij: “Dit is nog maar het begin. We roepen winkeliers, banken, verenigingen, kerken en andere organisaties op om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in hun vertrouwde omgeving.”

 

De Ronde Venen is hiermee, naast de Gemeente Stichtse Vecht, de tweede Gemeente binnen de afdeling Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht die zich hier voor gaat inzetten.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door