Voortgangsbrief casemanagement dementie: Meer maatregelen nodig!

casemanagement

Vandaag heeft staatssecretaris Van Rijn de voortgangsbrief casemanagement dementie naar de Tweede Kamer gestuurd. Van Rijn stelt in zijn brief dat alle mensen met dementie moeten weten dat zij aanspraak kunnen maken op casemanagement en dat dit – wanneer zij dit willen – ook voor hen beschikbaar is. In de praktijk is dit nog niet het geval. Daarom heeft Van Rijn aangekondigd dat het Actieplan Casemanagement Dementie wordt voortgezet tot eind 2017.

Alzheimer Nederland is blij met deze verlenging, want er moet harder worden doorgepakt om de beschikbaarheid, bekendheid én de invulling van casemanagement dementie te vergroten. Sinds 1 augustus is het actieplan versterkt met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), Dementie Netwerk Nederland en Ineen (eerstelijnszorg). Deze betrokkenheid wordt door Alzheimer Nederland zeer gewaardeerd.

“Casemanagement dementie is nog steeds geen vanzelfsprekendheid voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Meer maatregelen zijn nodig. We zijn blij met de verlenging van het actieplan. Er moet nu echt wat gebeuren want mensen met dementie merken te weinig van de verbetermaatregelen”, aldus Julie Meerveld manager belangenbehartiging en regionale hulp.

NZa start samen met Alzheimer Nederland een Meldpunt Casemanagement dementie

Alzheimer Nederland ziet te weinig resultaat in het wegwerken van de wachtlijsten. Met erkenning alleen en een overzicht van knelpunten zijn mensen met dementie niet geholpen. Alzheimer Nederland pleit al lange tijd voor actie om de wachtlijsten aan te pakken. Helaas is het totaal aantal wachtlijsten zo goed als gelijk gebleven. In sommige regio’s is er zelfs sprake van toename. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat daarom de registratie van wachtlijsten en wachttijden verplichten en spreekt de zorgverzekeraars aan op hun zorgplicht. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten voor voldoende aanbod zorgen, aldus Van Rijn. Daarnaast is de NZa samen met Alzheimer Nederland sinds 1 september een landelijke meldactie gestart. Mensen met dementie en mantelzorgers kunnen bellen met de NZa als zij langer dan 6 weken wachten op casemanagement dementie: 088 - 7708770. Hier leest u de oproep van Alzheimer Nederland.

Casemanagement bij diagnose nog onvoldoende bekend

Naast de wachtlijsten geeft Van Rijn aan dat er ook nog steeds mensen met dementie zijn die niet of onvoldoende worden gewezen op het recht van casemanagement dementie. Van Rijn wijst naar gemeenten, (zorg)professionals en Alzheimer Nederland als patiëntenorganisatie om de bekendheid van casemanagement dementie te vergroten. Natuurlijk zet Alzheimer Nederland zich hiervoor in maar dat is niet genoeg. Alzheimer Nederland vindt dat hier een verantwoordelijkheid ligt voor alle partijen van het actieplan. Zorgprofessionals moeten casemanagement dementie vanaf het diagnostisch traject aanbieden. Van Rijn biedt helaas geen oplossingen om dit te verbeteren.

Oproep aan het nieuwe kabinet

Iedereen heeft recht op casemanagement dementie! En daarom blijft Alzheimer Nederland zich inzetten voor alle mensen met dementie en mantelzorgers die problemen ervaren bij het ontvangen van casemanagement. We roepen het nieuwe kabinet op om verantwoordelijkheid te pakken en meer maatregelen te treffen vanuit het actieplan. Wachtlijsten moeten verdwijnen, het aanbod moet vanzelfsprekend zijn én voldoen aan de kwaliteit van de Zorgstandaard Dementie.

Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door