Vrijheid en Veiligheid bij dementie in het Alzheimer Cafe Roden

Verslag Alzheimer Café Roden van 6 april 2017

Onderwerp: Vrijheid & veiligheid bij dementie

Inleiding door Paul Tameling

Gespreksleiding: Brenda van der Hoeven

In zijn openingswoord geeft Paul aan dat er veel dingen veranderen met betrekking tot het omgaan met dementie. Door nieuwe inzichten en onderzoeken is er in de zorg een verschuiving gaande van een medisch model naar een sociaal model.

Dit houdt in dat we proberen het gewone leven zolang mogelijk in stand te houden. Dit door te trachten het gedrag te begrijpen in plaats van te beheersen en de zorg aan te bieden als individueel maatwerk. Dit laatste veronderstelt meer inzicht in psychosociale aspecten van het leven met dementie, inzicht in het belang van bewegen en daglicht, maar ook begrip voor de negatieve gevolgen van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca.

Paul benoemt het wetsvoorstel Zorg en dwang. Hierin wordt bepaald dat zorgprofessionals moeten kijken naar de risico's en problemen van cliënten. Dit betekent concreet dat er geen onvrijwillige zorg wordt verleend, tenzij:

  • het gaat om bestrijding van ernstig nadeel / gevaren
  • de problemen goed onderzocht zijn (!)
  • er geen andere oplossingenoor handen zijn.
  • de te nemen maatregelen zo licht en kort mogelijk worden aangewend.

De Wet Zorg en dwang kent een stappenplan waarin de rechten van cliënten worden beschreven. Dit houdt in dat er een zorgplan met vrijwillige zorg op een begrijpelijke manier moet worden geformuleerd en dat dit zorgplan regelmatig wordt geëvalueerd.

Als extra waarborg wordt hieraan toegevoegd dat er nooit sprake kan zijn van beperking van de bewegingsvrijheid en dat gedragsbeïnvloedende medicatie nooit onder vrijwillige zorg valt, ook niet als cliënt instemt.

Vervolgens laat Paul een viertal korte filmpjes zien van mensen die met de problematiek van dementie worden geconfronteerd. De aanwezige gasten van deze avond krijgen gelegenheid met elkaar te discussiëren over wat ze hebben gezien en Paul vraagt of er ideeën of inzichten leven die het handelen in getoonde situaties zouden kunnen verbeteren.

In de groepjes ontstaan levendige discussies en verschillende personen geven aan m.n. de laatste beelden van verpleeginstellingen ingrijpend te vinden.

De avond werd door ruim 40 mensen bezocht.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door