Vrijwilliger voorlichting

Als vrijwilliger voorlichting verzorgt u lezingen voor diverse groepen toehoorders. U maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland en de website www.dementie.nl. Daar waar het past, stimuleert u in uw regio gebruik te maken van het aanbod vanuit Samen dementievriendelijk. U beheert het voorlichtingsmateriaal voor de informatiestand(s) en vindt het leuk om regelmatig met een stand aanwezig te zijn bijeenkomsten en beurzen in jullie regio.

Bekijk de vacatures

Wat gaat u doen?

  • Verzorgen van een lezing in de regio
  • Verzorgen van een informatiestand op een beurs of bijeenkomst in de regio
  • Samenwerken met de werkgroep voorlichting in de regionale afdeling.

Wat bieden wij?

  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
  • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
  • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
  • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.