“Alzheimer Nederland kwam in beeld in de periode dat ik mantelzorger werd voor enkele familieleden. Onze samenleving staat voor een grote uitdaging met een groeiende groep mensen met dementie en persoonlijk zie ik in mijn omgeving hoe gemeen dit verouderingsproces is. Bij mij ontstond daarom het idee dat ik iets zou kunnen betekenen en ik verdiepte me in de informatie over dementie.

Zelf wil ik niet ín de zorg werken, maar liever naast de zorg staan; laat mij maar op afstand dingen doen. Via een van de bestuursleden van de regio Oost-Gelderland vond ik aansluiting bij het Alzheimer Café Zutphen en omstreken. Zij zochten een vervanger voor de taken op het gebied van PR en communicatie en daar heb ik wel gevoel voor.

Tijdens de bijeenkomst van het Alzheimer Café lever ik natuurlijk hand- en spandiensten, maar verder heb ik vooral een observerende rol. Voor de Facebook-pagina maak ik foto’s en ik let op hoe de avond verloopt. Mijn inzet als vrijwilliger zit vooral in het informeren van de juiste contactpersonen in onze regio. Daarom heb ik flink aan de database van het relatiebestand gesleuteld. Naast de bezoekers van het Alzheimer Café zijn nu de contactgegevens van het professionele netwerk erin opgenomen, zoals de thuiszorg en de casemanagers dementie. Zij hebben immers een vertrouwensrelatie met mensen met dementie en hun naasten en kunnen hen in het persoonlijke contact op het bestaan van het Alzheimer Café wijzen.

Verbinding met de doelgroep

Een keer per maand verschijnt de nieuwsbrief, die ik opmaak in de huisstijl en verstuur. In de weken voorafgaand aan de deadline vul ik het bestand van de komende nieuwsbrief al met informatie en interessante linkjes. In het systeem waarin ik de nieuwsbrief verstuur kan ik zien dat veel ontvangers het bestand openen en lezen. Zo weten we ook dat tijdens de coronaperiode de nieuwsbrief grotendeels voor de verbinding met onze doelgroep zorgde. Bij het eerste Alzheimer Café na alle beperkende maatregelen kwamen onze bezoekers ook vooral omdat ze de nieuwsbrief lezen. Daar zijn we heel trots op.

Naast de nieuwsbrief verzorg ik informatie voor de website van onze regio en zet ik met persberichten sterk in op het bereiken van de lokale media. Verder communiceren we via de bekende socials: Facebook en LinkedIn. Met deze middelen worden we in ons werkgebied echt gezien, maar we zoeken ook naar nieuwe wegen om informatie breder te verspreiden. Zo zijn we nu te zien in de lokale bioscoop en binnenkort op de informatieschermen in het ziekenhuis en de huisartspraktijken.

Op deze manier kan ik iets betekenen en ik zie zelf de resultaten van het werk dat ik doe

Oprechte waardering

Omdat je in deze rol vertaalt wat anderen zeggen en vinden, moet je een luisterend oor hebben. Het is immers hun verhaal dat je wilt vertellen. Verder heb je digitale vaardigheden nodig om in de online omgeving te werken. Omdat ik te maken heb met deadlines is het belangrijk om op een bepaald moment te durven dóen. Als ik de persberichten niet tijdig instuur naar de media, dan staat het bericht volgende week niet in de krant. Dat projectmatig werken ken ik uit mijn arbeidzame leven; elk project heeft een kop en een staart, je werkt van deadline naar deadline. Deze manier van werken past dus wel bij mij.

Het prettige van dit vrijwilligerswerk is dat ik operationeel bezig ben met een maatschappelijk thema dat me aanspreekt. Op deze manier kan ik iets betekenen en ik zie zelf de resultaten van het werk dat ik doe. Daarvoor krijg ik oprechte en eerlijke waardering van de bezoekers, de werkgroep, het bestuur van de regionale afdeling én van het landelijke bureau. Het is uniek hoe Alzheimer Nederland de verbinding met haar vrijwilligers laagdrempelig en professioneel heeft georganiseerd, op een onvoorwaardelijke en positieve manier. Die herkenning en erkenning is voelbaar.”

Start ook een carrière als vrijwilliger

Onze vrijwilligers zijn op allerlei manieren actief in de samenleving. Zij steunen mensen met dementie en hun dierbaren in de buurt en geven voorlichting om het bewustzijn over dementie in de omgeving te vergroten. Wil jij ook een carrière starten als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland? Zoek direct een vacature bij jou in de buurt of doe eerst de test om te zien welke functie bij jou past.

Bekijk vacatures Doe de test