Welke vrijwilligersfuncties zijn er?
 

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Als voorzitter ben je hét boegbeeld van Alzheimer Nederland in jouw regio en draag je onze standpunten actief uit. Je vertaalt het landelijke beleid naar een begroting en activiteitenplan. De eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt altijd bij Alzheimer Nederland. Je beschikt over een duidelijke visie en zorgt ervoor dat de belangen van mensen met dementie en hun naasten in jouw regio maximaal worden behartigd. Je bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante partners die jou hierbij kunnen ondersteunen. Je zit de bestuursvergaderingen voor en waar mogelijk organiseer je of participeer je in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven.

> Bekijk vacatures

Secretaris

Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter. Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur. Je organiseert de invulling van het activiteitenplan. Ook organiseer je bestuursvergaderingen en bereidt deze voor. Als administratieve spin-in-het-web stroomlijn je de informatie die vanuit jouw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt en vice versa. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het relatiebeheer van de vrijwilligers in jouw afdeling. 

> Bekijk vacatures

Penningmeester

De belangrijkste taak van de penningmeester is het opstellen van de jaarlijkse begroting (samen met de bestuursvoorzitter) en het bewaken van de uitgaven. Hiervoor hoef je geen financieel wonderkind te zijn! Nauwkeurigheid is uiteraard wel van groot belang. Ook ben je waar nodig actief in het werven van middelen zoals subsidies en donaties. Dit kun jij als penningmeester zelf op je nemen, maar je kunt deze taak ook delen met een collega-vrijwilliger met de functie 'fondsenwerver'. Je wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Omdat je onderdeel bent van het dagelijkse bestuur vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 

> Bekijk vacatures

Overige bestuursleden

Bestuurslid Algemeen

Als algemeen bestuurslid ervaar je gedurende zes maanden wat de mogelijkheden zijn om als bestuurslid binnen een afdeling in jouw regio aan de slag te gaan. Je loopt mee met andere vrijwilligers die op dat moment al een bestuursfunctie bekleden. Meedenken wordt zeker gewaardeerd en ook je betrokkenheid bij het uitvoeren van verschillende activiteiten wordt op prijs gesteld. Ook kun je meedenken in het ontwikkelen van het beleid en de activiteiten van de afdeling. Na afloop van de oriëntatiefase bekijken we samen wat er past en verdelen we de portefeuilles. 

> Bekijk vacatures

Bestuurslid Alzheimer Cafés

Als bestuurslid Alzheimer Cafés ben jij hét aanspreekpunt voor de werkgroepen van alle Alzheimer Cafés in jouw regio. Samen met de coördinatoren van de lokale Alzheimer Cafés stel je de jaarlijkse begroting op en bepaal je de doelen. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de Alzheimer Cafés. Je weet onze missie onder de aandacht te brengen bij een relevant netwerk en draagt bij aan goede informatievoorziening op de website van de regionale afdeling en eventueel social media. 

> Bekijk vacatures

Bestuurslid Belangenbehartiging

Als bestuurslid belangenbehartiging maak je deel uit van het regionale bestuur. Binnen jouw regio ben je gesprekspartner voor beleidsmakers, politici, zorginstellingen, dementienetwerken en hulpverleners. Je bent op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en draagt deze uit. Door intensief te netwerken, nieuwsgierig te zijn en zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven, ontdek je vanzelf kansen. Jouw doel is het leven makkelijker maken voor mensen met dementie en hun naasten in de regio.

> Bekijk vacatures

Bestuurslid Communicatie & PR

Als bestuurslid communicatie & PR is het jouw taak om dementie bij zo veel mogelijk mensen in jouw regio onder de aandacht te krijgen. Je onderhoudt en bouwt hiervoor continue aan een relevant netwerk. Je onderhoudt goede contacten met de pers, zodat de door jou ontwikkelde on- en offline communicatiestrategie ook via lokale en regionale bladen, radio en televisie in de regio onder de aandacht komt. Op het vlak van PR ben je ook een adviseur voor de diverse werkgroepen in de regio. 

> Bekijk vacatures

Bestuurslid Samen dementievriendelijk

Als bestuurslid Samen dementievriendelijk zie je het als een uitdaging om jouw regio dementievriendelijker te maken. Dit doe je door zoveel mogelijk trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten binnen jouw regio te realiseren, waarmee de kennis over dementie wordt vergroot en waarin deelnemers leren hoe om te gaan met mensen met dementie. Je maakt een voorstel voor het activiteitenplan. Dit doe je gezamenlijk met de bestuursleden Belangenbehartiging en Voorlichting (of je hebt deze portefeuille ook).  

> Bekijk vacatures

Bestuurslid Voorlichting

Jouw primaire taak als bestuurslid voorlichting is ervoor te zorgen dat er bij jou in de regio zoveel mogelijk trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over omgaan met dementie worden georganiseerd. Je schrijft op dit vlak mee aan het jaarlijkse activiteitenplan. Hierdoor draag jij een belangrijke steen bij aan een dementievriendelijkere samenleving. Je coördineert de aanvragen voor voorlichting en trainingen en ondersteunt de voorlichters en trainers in jullie afdeling. 

> Bekijk vacatures

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid

Als bestuurslid vrijwilligersbeleid ben je primair verantwoordelijk voor het vinden en vooral verbinden van onze vrijwilligers. Je vertaalt het landelijke beleid naar jouw lokale afdeling en streeft ernaar dat Alzheimer Nederland (en jouw afdeling) de leukste en beste organisatie is om vrijwilligerswerk voor te doen! De ambities en het activiteitenplan van jouw afdeling gelden als basis voor jouw vrijwilligersplan. Je zorgt ervoor dat je de beschikking hebt over de juiste mensen en dat zij op de juiste manier worden ingezet. 

> Bekijk vacatures

Meer informatie

Heb jij interesse in een carrière als vrijwilliger bekijk dan de vacatures in jouw regio of neem contact met ons op via vrijwilligersvacature@alzheimer-nederland.nl. Weet je nog niet precies waar jouw kracht ligt? Doe dan eerst de test en kom erachter hoe jij impact kunt maken!