Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Ben jij een gespreks(bege)leider met een hart voor mensen (mantelzorgers) die zorgen voor een dierbare met dementie?

En wil je:

  • Mensen met elkaar verbinden om hun ervaringen met elkaar te delen?
  • Echt iets kunnen betekenen voor mantelzorgers van mensen met dementie?

Start dan nu je carrière als vrijwilliger en bouw mee aan een toekomst zonder dementie en een beter leven met dementie.

Alzheimer Nederland

Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Iedereen krijgt met de ziekte te maken, als patiënt, mantelzorger of in familie- en vriendenkring.

Alzheimer Nederland vertegenwoordigt mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Met onze vrijwilligers geven we voorlichting en informatie en bieden we ondersteuning. We organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen.

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. We zijn een gezondheidsfonds én een patiëntenorganisatie. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen zetten we ons in op verschillende terreinen.

Dementie.nl

Dementie.nl is hét platform van Alzheimer Nederland waar mantelzorgers:

  • Informatie kunnen vinden over het omgaan met dementie;
  • Vragen kunnen stellen aan experts óf aan mensen die in dezelfde situatie zaten of zitten.
  • Steun zoeken en geven aan andere mantelzorgers, die jouw situatie herkennen.

Onderdeel van dementie.nl zijn de online gespreksgroepen die elke maand óf eens in de twee maanden worden georganiseerd. Hier kunnen mensen met elkaar praten die in eenzelfde situatie zitten.

Wat mag je van Alzheimer Nederland verwachten

Je komt terecht in een warme, professionele organisatie en werkt samen met een groep van bevlogen en betrokken mensen. Iedereen werkt met ongekend enthousiasme voor hetzelfde doel.

Dit doen we vanuit een goede basis, want we vinden het belangrijk dat jij met plezier aan de slag kunt. Zo bieden we voorlichting over dementie en diverse trainingen die aansluiten bij je functie. We organiseren netwerkbijeenkomsten tussen afdelingen en met collega’s op het landelijk kantoor en nemen we jouw stem in beleid serieus. Uiteraard vergoeden we reis- en onkosten en zijn praktische zaken zoals verzekeringen geregeld. 

Jouw Rol

Jouw taak als gespreks(bege)leider is het zo goed mogelijk in banen leiden van online gespreksgroepen die worden georganiseerd voor mantelzorgers. De grootte van de groep is meestal tussen 10 en 20 deelnemers per keer. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een online bijeenkomst op het platform dementie.nl, vervolgens kan je zelf een passende groep uitzoeken. De online bijeenkomsten vinden plaats via het programma Teams.

Je start de online bijeenkomst met een voorstelronde waarin mensen kunnen vertellen wat hun persoonlijke situatie is en wat ze uit de bijeenkomst willen halen. Heeft niemand een specifieke vraag? Dan hebben we een thema achter de hand om het gesprek op gang te brengen.

Tijdens de meeting zorg je ervoor dat iedereen de kans krijgt om een vraag te stellen of een ervaring te delen. En wil iemand eerst even luisteren? Dan zorg je daarvoor, want het is onder andere jouw taak om een veilige omgeving te bieden.

Het komt soms voor dat na de online bijeenkomst behoefte is aan meer contact met elkaar. Jij bent dan de persoon die dit faciliteert. Je wisselt bijvoorbeeld contactgegevens van deelnemers met elkaar uit.  Na de bijeenkomst neem je deel aan een evaluatiegesprek binnen Alzheimer Nederland en doet suggesties voor verbeteringen. Het aantal uren dat je hieraan besteedt is samen af te stemmen, maar het is niet meer dan 3 uur per maand.

Dus ben jij iemand die:

  • Professionele ervaring heeft met dementie?
  • Hart heeft voor dementie en hun naasten
  • Gevoel heeft voor het leiden van online gesprekken
  • Een luisterend oor kan bieden, kan doorvragen en ondersteunend en verbindend is?

Ik kom graag met je in contact. Je mag verwachten dat ik binnen 2 weken contact met je opneem.

Toch liever eerst wat meer informatie? Bel of mail dan Annebel van Rijn, Community Manager team dialoog en landelijke hulp via de mail op: [email protected].