Wat we doen

 

Landelijke lobby

Wij houden scherp in de gaten of er voldoende passende zorg is, thuis en bij zorginstellingen. Daarvoor werken we nauw samen met het ministerie van VWS en zorgverzekeraars.

 

 

Lees meer over onze landelijke lobby

 

Ondersteuning gemeenten

Alzheimer Nederland ondersteunt gemeenten bij hun nieuwe zorgtaak met tips en adviezen. Ook stimuleren we gemeenten om dementievriendelijker te worden.

 

 

Lees meer over ondersteuning gemeenten 

 

Oproepen tot actie

We pleiten voor onze standpunten en roepen op tot actie:

  • alle mensen met dementie hebben recht op een casemanager
  • er moeten meer passende (tussen)woonvormen komen
  • het aanbod van dagactiviteiten moet beter aansluiten bij persoonlijke wensen

Bekijk al onze standpunten

In gesprek met betrokkenen

We zijn voortdurend in contact met mensen met dementie en hun naasten om goed op te kunnen komen voor hun belangen. Zij delen hun ervaringen met ons via:

Passende woonvormen

Alzheimer Nederland pleit voor voldoende en passende woonvormen voor mensen met dementie tussen het zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis in. Onze 'Wijzer wonen met dementie' kan hierbij helpen.

 

Lees ons standpunt over woonvormen

 

Wat we hebben bereikt

 

Herziene Handreiking Zorg

 

Nationale Strategie Dementie

 

Focusbrieven voor verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten

 

Gerben is verpleegkundige en casemanager dementie

 

Ik help mensen met dementie zodat zij beter en langer thuis kunnen wonen. Met de juiste zorg is veel mogelijk. Een hoop mensen weet niet dat zij vanuit de basis zorgverzekering recht hebben op een casemanager dementie, die hen kan ondersteunen.

Wat kun jij doen?

We hebben de hulp van vrijwilligers hard nodig om op te komen voor de belangen van mensen met dementie. Word belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland!

Bekijk de vacatures  Lees meer over vrijwilligerswerk