Hoe doen we dat?

 

Landelijke lobby

Wij houden scherp in de gaten of er voldoende passende zorg is, thuis en bij zorginstellingen. Daarvoor werken we nauw samen met het ministerie van VWS en zorgverzekeraars.


 

 

Lees meer over onze landelijke lobby

 

Dementievriendelijke gemeenten

Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen. Alzheimer Nederland ondersteunt hierbij.

 

 

Word ook een dementievriendelijke gemeente 

 

Oproepen tot actie

We pleiten voor onze standpunten en roepen op tot actie:

  • alle mensen met dementie hebben recht op een casemanager
  • er moeten meer passende (tussen)woonvormen komen
  • het aanbod van dagactiviteiten moet beter aansluiten bij persoonlijke wensen

Bekijk al onze standpunten

In gesprek met betrokkenen

We zijn voortdurend in contact met mensen met dementie en hun naasten om goed op te kunnen komen voor hun belangen.  Zij delen hun ervaringen met ons via:

Om de kwaliteit van zorg, onderzoek, onderwijs, beleid en innovaties te verbeteren, is het belangrijk dat deze unieke kennis en ervaring van mensen met dementie en hun naasten benut wordt. Dit is één van de speerpunten van Patiëntenfederatie Nederland, waar Alzheimer Nederland is vertegenwoordigd. Eén van de werkgroepen gaat over 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek'.

Passende woonvormen

Alzheimer Nederland pleit voor voldoende en passende woonvormen voor mensen met dementie tussen het zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis in. Onze 'Wijzer wonen met dementie' kan hierbij helpen.

 

Lees ons standpunt over woonvormen

 

Wat we hebben bereikt

 

Herziene Handreiking Zorg

 

Nationale Strategie Dementie

 

Focusbrieven voor verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten

 

Gerben is verpleegkundige en casemanager dementie

 

Ik help mensen met dementie zodat zij beter en langer thuis kunnen wonen. Met de juiste zorg is veel mogelijk. Een hoop mensen weet niet dat zij vanuit de basis zorgverzekering recht hebben op een casemanager dementie, die hen kan ondersteunen.

Wat kun jij doen?

We hebben de hulp van vrijwilligers hard nodig om op te komen voor de belangen van mensen met dementie. Word belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland!

Bekijk de vacatures  Lees meer over vrijwilligerswerk