Ook artsen van mening dat wensen rond levenseinde tijdig besproken moet worden

Op maandag 30 oktober ging de Tweede Kamer in gesprek over euthanasie bij dementie. Tijdens dit rondetafelgesprek deelde Julie Meerveld namens Alzheimer Nederland haar zorgen, maar ook het perspectief van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze kreeg daarbij steun voor het pleidooi om tijdig het gesprek te voeren over zingeving, levenseinde en dus ook euthanasie, met patiënt en naasten.

Complex

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en wetenschappers erkennen net als Alzheimer Nederland dat euthanasie bij dementie complex is. Meerveld: “We willen dat mensen niet aan hun lot worden overgelaten met vragen over het levenseinde en euthanasie. Hierover wordt veel gepraat in de media, maar weinig, te weinig in de relatie tussen patiënt, familie en vertrouwde arts”.

Initiatief ligt bij de vertrouwde arts

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) vinden dat zij als artsen de verantwoordelijkheid dragen om tijdig het gesprek te voeren. Het gaat hierbij niet om een eenmalig gesprek, maar een gesprek dat blijvend gevoerd moet worden. Hiervoor is het volgens LHV van belang dat de arts de patiënt goed kent. En hier is tijd voor nodig. Volgens LHV en Verenso is er op dit moment onvoldoende tijd om mensen met dementie goed te kunnen ondersteunen. Alzheimer Nederland is blij dat de artsen zich hierover uitspreken, want in de praktijk wordt het gesprek nog onvoldoende op initiatief van de arts gevoerd. “Voor driekwart van de families geldt dat de arts na de diagnose dementie niet gevraagd heeft naar de wensen van de persoon met dementie over het levenseinde. Families voelen zich overvallen door de grilligheid van de ziekte. En opeens is het dan te laat”, aldus Meerveld.

Onderzoek en dialoog van belang

Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Hierdoor verwachten we ook een toename van mensen met dementie met een wens tot euthanasie. Hier moeten we ons op voorbereiden. Alzheimer Nederland pleitte tijdens het rondetafelgesprek voor extra onderzoek naar manieren om euthanasie, als onderdeel van zingeving en palliatieve zorg, te bespreken. Meerdere partijen roepen de politiek op om de dialoog over euthanasie bij dementie te blijven voeren. “We benadrukken daarin dat het gesprek tussen de arts, patiënt en naasten centraal moet staan en niet de discussie in de media”, aldus Meerveld.

Voor het rondetafelgesprek heeft Alzheimer Nederland onderzoek gedaan naar levenseinde en euthanasie onder ruim 600 mantelzorgers uit het Alzheimerpanel. U vindt hier het onderzoek: ‘Levenseinde en euthanasie’

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door