Partners

Monuta 

Monuta is specialist op het gebied van verlies en afscheid en Alzheimer Nederland heeft Monuta veel te bieden als het gaat over omgaan met en begeleiding van mensen met dementie en de rol van de mantelzorgers. Gecombineerd zijn Alzheimer Nederland en Monuta daardoor sterke partners in verlies, afscheid nemen en rouwverwerking. Zowel voor mantelzorgers, als voor mensen met dementie. Die kracht gebruiken we online op dementie.nl en in de praktijk voor Alzheimer Cafés. Voor de cafés wordt een speciale training ontwikkeld waarin uitvaartverzorgers en medewerkers van Alzheimer Nederland samen optrekken. In duo’s gaan zij avonden verzorgen over dit moeilijke, maar onvermijdelijke onderwerp.


We interviewden Quinten Fraai en Hans Scheel in januari 2020 over de raakvlakken tussen Alzheimer Nederland en Monuta en de invulling van het partnerschap. 

Lees hier het interview

PGGM

PGGM sluit vanuit haar missie – ‘Mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst’ – naadloos aan bij de doelstellingen van Alzheimer Nederland. De pensioenuitvoeringsorganisatie is sinds 2013 onze maatschappelijk partner en werkt met ons samen om meer onderzoek mogelijk te maken en zo veel mogelijk mensen, die met dementie te maken hebben, te ondersteunen.
Dit laatste doet PGGM als founding partner van ons online platform Dementie.nl.

 PGGM 2.gif

We interviewden Edwin van Velzel, CEO van PGGM in januari 2020 over het partnerschap met Alzheimer Nederland en hoe zij mantelzorgers ondersteunen.

Lees hier het interview