Vrijwilliger belangenbehartiger

Wilt u zich inzetten voor betere dementiezorg en samen met ons Nederland dementievriendelijk maken? Dan heeft Alzheimer Nederland uw hulp nodig.

Bekijk de vacatures

Doet u mee?

Met het op de kaart zetten van dementiebeleid in uw gemeente. Met het onderhouden van contacten met plaatselijke organisaties die zich richten op mensen met dementie en hun naasten. Met het bevorderen van het welzijn en de zorg volgens de zorgstandaard dementie, de landelijke standaard voor goede dementiezorg.

Wat vragen wij van u?

U draagt de standpunten van Alzheimer Nederland uit bij lokale overheden, financiers, zorg- en welzijnsaanbieders, bedrijven en overige organisaties. U neemt deel aan activiteiten, bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven bij u in de regio. Zo helpen we elkaar in het streven naar een dementievriendelijke samenleving en goede dementiezorg. Meer informatie over belangenbehartiging vindt u in deze flyer.
 

Wat bieden wij?

  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
  • Informatievoorziening via het Vrijwilligersplein.
  • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en de medewerkers belangenbehartiging van het Landelijk Bureau.
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
  • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
  • U ontvangt maandelijks het vrijwilligersnieuws in uw mailbox.
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.