Belangenbehartiger

Wilt u zich inzetten voor betere dementiezorg en samen met ons Nederland dementievriendelijk maken? Dan heeft Alzheimer Nederland uw hulp nodig. 

Doet u mee?

Met het op de kaart zetten van dementiebeleid in uw gemeente.
Met het onderhouden van contacten met plaatselijke organisaties die zich richten op mensen met dementie en hun naasten.
Met het bevorderen van het welzijn en de zorg volgens de zorgstandaard dementie, de landelijke standaard voor goede dementiezorg.

Wie zoeken wij?

Enthousiaste personen die willen opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten.

Wat vragen wij van u?

U draagt de standpunten van Alzheimer Nederland uit bij lokale overheden, financiers, zorg- en welzijnsaanbieders, bedrijven en overige organisaties. U neemt deel aan activiteiten, bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven bij u in de regio. Zo helpen we elkaar in het streven naar een dementievriendelijke samenleving en goede dementiezorg.

Ondersteuning

Alzheimer Nederland biedt haar vrijwilligers uitstekende training en begeleiding.

Wilt u meer informatie?

Lees alles nog eens door in deze flyer. En u kunt contact opnemen met Anne-Marie Bruijs, medewerker Belangenbehartiging, a.bruijs@alzheimer-nederland.nl.