Zorg en begeleiding buiten uw zorgverzekering

Naast zorg vanuit de zorgverzekering wordt een deel van zorg en ondersteuning geregeld op gemeentelijk niveau via de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) of via de wet langdurige zorg (wlz). De indicatie die u heeft is bepalend. U komt in aanmerking voor een wlz-indicatie als uw zorgbehoefte langdurig is en u 24 uur per dag zorg nodig heeft. Bij minder intensieve zorg kunt u gebruik maken van de wmo en uw zorgverzekering. U bent altijd verplicht om een zorgverzekering te hebben.
 

Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

Als mensen zich zelfstandig niet meer kunnen redden door beperkingen (de gevolgen van de dementie) biedt de gemeente via de Wmo ondersteuning thuis bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulp bij het huishouden en hulpmiddelen. Voor mensen met dementie biedt de gemeente begeleiding, dagbesteding en ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Let op: de Wmo-voorzieningen verschillen per gemeente. De gemeente dient de individuele situatie te bekijken van de burger en maatwerk te leveren.
 

Wet langdurige zorg (wlz)

De wet langdurige zorg (wlz) regelt zware, intensieve zorg voor onder andere kwetsbare ouderen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Met een wlz-indicatie kunt u terecht in een verpleeghuis. Maar u kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie.
 

Behandelingen en zorgtaken in de wet Langdurige Zorg (wlz)

Vorm van zorg

Wlz in een zorginstelling

Wlz Volledig Pakket Thuis (vpt)

Wlz Modulair pakket thuis (mpt)

Wlz pgb

Verstrekken van eten en

drinken

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

 

 

Huishoudelijke

hulp

 

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Cliëntondersteuning

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Vervoer

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Logeeropvang

 

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Verpleging

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Persoonlijke verzorging en

begeleiding

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Behandeling

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

Zorg wordt geleverd

 

Aanvullende zorg bij verblijf

en behandeling

Zorg wordt geleverd

 

 

 

Mobiliteitshulpmiddelen

Zorg wordt geleverd

 

 

 

Geestelijke gezondheidszorg

(GGZ)

Zorg wordt geleverd als de

behandeling van de psychische

stoornis integraal onderdeel

uitmaakt van de behandeling.

 

 

 

Roerende voorzieningen

Zorg wordt geleverd

 

 

 

Onvrijwillige opname

Zorg wordt geleverd

 

 

 


*voor dit overzicht is het wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland benut: https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekerde+zorg


Definities 

 • Eten en drinken: Drie maaltijden, voldoende drinken, tussendoortjes en dergelijke.
 • Huishoudelijke hulp: Onder meer het schoonhouden van het huis, maaltijden klaarzetten, verzorging planten en dieren etc.
 • Cliëntondersteuning: onafhankelijke (sociale) ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling.
 • Vervoer: Naar en van behandeling/begeleiding en dagbesteding als het niet dezelfde locatie bevat waar de verzekerde woont.
 • Logeeropvang: kortdurend verblijf om de mantelzorger(s) te ontlasten.
 • Verpleging: verpleegkundige zorg. Voorbeelden zijn: mondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.
 • Persoonlijke verzorging en begeleiding: het ondersteunen of overnemen van zelfzorg (wassen, toiletgang, uit- en aankleden, aanreiken van medicijnen en hulp bij eten en drinken)
 • Behandeling: medische zorg en zorg die van belang is voor de aandoening.
 • Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling: geneeskundige zorg, behandeling van psychische stoornis, medicijnen, hulpmiddelen, tandheelkundige zorg, speciale kleding.
 • Mobiliteitshulpmiddelen: het gebruik van een rolstoel.
 • Geestelijke gezondheidszorg: de begeleiding en behandeling van mensen met een psychische stoornis.
 • Roerende voorzieningen: voorziening die nodig zijn voor de zorgverlening. Voorbeelden zijn: een hoog-/laagbed, een tillift of een postoel.
 • Onvrijwillige opname: Soms wordt iemand tegen zijn of haar wens in opgenomen in een instelling. Dat kan alleen op grond van een besluit van een burgermeester of met een rechterlijke machtiging.