Zorgverzekering bij dementie

Alzheimer Nederland vindt een goede informatievoorziening over de zorgverzekering bij dementie erg belangrijk. Daarom vergelijken we jaarlijks de tien grootste ziektekostenverzekeraars op een aantal thema's, zoals mantelzorg, casemanagement dementie en hulpmiddelen. En zijn wij constant in gesprek met hen voor meer openheid en betere hulp voor mensen met dementie.

Infographic zorgverzekering 2020

In het overzicht hieronder is te zien welke type zorg onder de basisverzekering, aanvullende verzekering en/of wmo of gemeente valt. 

Informatie over vergoeding dementiezorg beneden peil bij 6 van 10 grootste zorgverzekeraars

28-11-2019 - 6 van de 10 grootste zorgverzekeraars laten mensen met dementie in de kou staan als het gaat om duidelijke informatie over vergoedingen voor dementiezorg, zoals casemanagement. Alzheimer Nederland vergeleek de informatie op de websites van de 10 grootste zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Salland, De Friesland en De Amersfoortse. Net als vorig jaar is Alzheimer Nederland niet te spreken over het resultaat.

> Lees het persbericht

 

Vergelijk uw zorgverzekering voor 2020

Heeft u zelf te maken met dementie? Dan kan het handig zijn om uit te zoeken welke zorg u precies vergoed krijgt bij uw zorgverzekeraar. Op dementie.nl vindt u tips en meer uitleg over de verschillende onderdelen van de zorgverzekering en de vergoedingen per zorgverzekeraar. 

> Bekijk het overzicht 

Onze visie op dementiezorg

Passende zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is waar Alzheimer Nederland voor staat. Onze visie op goede dementiezorg realiseren we samen met zorg- en patiëntenorganisaties, gemeenten en het ministerie van VWS.

> Lees meer