Kies uw zorgverzekering voor 2017

Zorgverzekering dementie voor mantelzorger

Welke zorg bij dementie wordt vergoed in 2017? Het is weer de tijd van het jaar om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken. Wordt alles vergoed wat u en/of uw naaste met dementie aan zorg nodig heeft? Is het verstandig om over te stappen? Wij geven u een aantal tips bij het maken van een keuze.

Let op: U heeft de mogelijkheid om tot 1 februari 2017 een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Zorg er dan wel voor dat u uiterlijk 31 december 2016 uw huidige zorgverzekering opzegt.

infographic-kies-uw-zorgverzekering.png

Basisverzekering

Wie in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten waardoor toegang tot de zorg uit het basispakket wordt gegarandeerd. Het basispakket bestaat uit basiszorg waar u altijd gebruik van kan maken, zoals de huisarts, het gebruik van medicijnen, onderzoek en/of opname in ziekenhuis. Daarnaast vergoedt het basispakket ook zorg onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent dat er een maximaal aantal behandelingen, uren en/of kosten worden vergoed. Dit geldt voor erfelijkheidsonderzoek, ergotherapie, fysiotherapie, bepaalde geneesmiddelen, bepaalde hulpmiddelen, kortdurend verblijf in zorginstellingen, logopedie, revalidatie, persoonlijke verzorging en verpleging, palliatieve zorg en ziekenvervoer. Als u verwacht niet voldoende te hebben aan het aantal behandelingen, uren en vergoedingen kunt u zich waar mogelijk aanvullend verzekeren voor de genoemde zorgvormen.

Let op: Als verzekerde heeft u te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico is van toepassing op alle zorgkosten, behalve huisartsenzorg. Het verplicht eigen risico geldt wel voor zorg die de huisarts aanvraagt of voorschrijft.

Polis

Het lijkt soms of zorgverzekeraars allemaal hetzelfde bieden. En dat klopt ook voor de basisverzekering. De inhoud van het basispakket is immers bij iedere zorgverzekeraar gelijk. U heeft echter wél een keuze in hoe uw basiszorg vergoed wordt:

 • Een naturapolis is de goedkoopste polisvorm. Een kenmerk hiervan is dat verzekeraars contracten sluiten met bepaalde zorgverleners. U heeft dus beperkte keuze;
 • Bij een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze. U kunt, in tegenstelling tot een naturapolis, altijd naar een zorgverlener van uw voorkeur. Het kan wel voorkomen dat u een nota moet voorschieten omdat een zorgverlener niet is gecontracteerd bij uw zorgverzekeraar. Maar de zorgverzekeraar vergoedt altijd de behandelingen die gedekt zijn door uw polis;
 • Een aantal zorgverzekeraars biedt combinatiepolissen (ook wel bekend als mixpolissen) aan. De combinatiepolis probeert de voordelen van de natura- en de restitutiepolis te bundelen.

Vergelijking zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars bieden naast de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen ook bepaalde diensten onder bepaalde voorwaarden die buiten de vergoedingensfeer vallen. Laat u informeren over de verschillende extra diensten die uw zorgverzekeraar beschikbaar stelt. Daarnaast heeft u een keuze als het gaat om het aanvullend pakket. Hier zijn grote verschillen tussen zorgverzekeraars en raden we u aan goed op te letten wat een zorgverzekeraar wel of niet vergoedt. Hieronder vergelijken we de verschillende aanvullende pakketten van de acht grootste zorgverzekeraars voor u op verschillende thema's. De keuze voor juist deze zorgverzekeraars is gemaakt op basis van grootte van de zorgverzekeraars en de relevantie voor mensen met dementie. Dit overzicht kan dus niet worden beschouwd als alomvattend.

 1. Vergoedingen basisverzekering
 2. Basisverzekering: casemanagement dementie
 3. Aanvullende verzekering: mantelzorg
 4. Aanvullende verzekering: diagnostiek
 5. Aanvullende verzekering: tijdelijke opvang/kortdurend verblijf
 6. Aanvullende verzekering: palliatieve zorg
 7. Aanvullende verzekering: vervoer
 8. Aanvullende verzekering: therapie
 9. Hulpmiddelen
 10. Zorg en begeleiding die niet onder uw zorgverzekering valt

Lees voor aanvullende informatie en tips het artikel uit ons Magazine Alz...*

*Noot van de redactie: Helaas is in ons magazine Alz... een toevoeging weggevallen onder het kopje Diagnostiek. Er is een mogelijkheid om extra diagnostische zorg aanvullend te verzekeren. Dit verschilt per verzekeraar en u wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw verzekeraar.

Vragen? 

Heeft u na het lezen van de informatie nog specifieke vragen? Stelt u deze gerust aan onze zorgexpert op Dementie.nl. 

Magazine Alz… thuis ontvangen

alz-magazine.png

 

Wilt u het magazine Alz… met meer informatie en tips over de zorgverzekering 2017 thuis ontvangen? Bestel dan gratis een proefexemplaar! 

Bestel een gratis Alz... proefexemplaar

Visie op dementiezorg

Passende zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is waar Alzheimer Nederland voor staat. Onze visie op goede dementiezorg realiseren we samen met zorg- en patiëntenorganisaties, gemeenten en het ministerie van VWS.

Lees meer

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door