Vergelijk uw zorgverzekering voor 2018

Het is weer de tijd van het jaar om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken. Welke zorg verwacht u nodig te hebben voor 2018? En wordt alles vergoed wat u en/of uw naaste met dementie aan ondersteuning en zorg nodig heeft? Is het verstandig om over te stappen? Alzheimer Nederland helpt u graag bij het maken van uw keuze. 

In deze infographic ziet u welk begeleiding en zorg in uw zorgverzekering zit:

infographic-zorgverzekering-2018.jpg

Bekijk hier een grotere versie van de infographic.

Wat wordt vergoed in het basispakket?

Wie in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten. Hierdoor wordt toegang tot de zorg uit het basispakket gegarandeerd. Het basispakket bestaat uit basiszorg waar u altijd gebruik van kunt maken, zoals de huisarts, het gebruik van medicijnen en onderzoek en/of opname in ziekenhuis. Daarnaast vergoedt het basispakket zorg onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent dat er een maximaal aantal behandelingen, uren en/of kosten worden vergoed. Dit geldt voor ergotherapie, fysiotherapie, bepaalde geneesmiddelen, bepaalde hulpmiddelen, logopedie, revalidatie, palliatieve zorg en ziekenvervoer. Als u verwacht niet voldoende te hebben aan het aantal behandelingen, uren en vergoedingen kunt u zich waar mogelijk aanvullend verzekeren voor de genoemde zorgvormen.
 

Bekijk de vergoedingen vanuit het basispakket

Hoe wordt uw basiszorg vergoed? 

Het lijkt soms of zorgverzekeraars allemaal hetzelfde bieden. Dat klopt voor de basisverzekering. De inhoud van het basispakket is immers bij iedere zorgverzekeraar gelijk. U heeft echter wél een keuze in hoe uw basiszorg vergoed wordt:

 1. Een naturapolis is de goedkoopste polisvorm. Een kenmerk hiervan is dat verzekeraars contracten sluiten met bepaalde zorgverleners. U heeft hierdoor beperktere keuze.
   
 2. Bij een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze. U kunt, in tegenstelling tot een naturapolis, altijd naar een zorgverlener van uw voorkeur. Het kan wel voorkomen dat u een nota moet voorschieten omdat een zorgverlener niet is gecontracteerd bij uw zorgverzekeraar. Maar de zorgverzekeraar vergoedt altijd de behandelingen die gedekt zijn door uw polis.
   
 3. Een aantal zorgverzekeraars biedt combinatiepolissen (ook wel bekend als mixpolissen) aan. De combinatiepolis probeert de voordelen van de natura- en de restitutiepolis te bundelen.
   

Wettelijk verplicht eigen risico

Let op: als verzekerde heeft u te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico is van toepassing op alle zorgkosten, behalve huisartsenzorg. Het verplicht eigen risico geldt wel voor zorg die de huisarts aanvraagt of voorschrijft.
 

Waarin verschillen de aanvullende zorgverzekeringen? 

Daarnaast heeft u een keuze als het gaat om het aanvullend pakket. Hier zijn grote verschillen tussen zorgverzekeraars en raden we u aan goed op te letten wat een zorgverzekeraar wel of niet vergoedt. Hieronder vergelijken we de tien grootste zorgverzekeraars voor u per thema.

Deze thema's zijn:

 1. Mantelzorg
 2. Diagnostiek
 3. Tijdelijke opvang/kortdurend verblijf
 4. Palliatieve zorg
 5. Vervoer
 6. Therapie
 7. Hulpmiddelen
 8. Wmo/Wlz zorg

De keuze voor juist deze zorgverzekeraars is gemaakt op basis van grootte van de zorgverzekeraars en de relevantie voor mensen met dementie. Dit overzicht kan dus niet worden beschouwd als alomvattend. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Zorg die niet onder de zorgverzekering valt

Naast zorg vanuit de zorgverzekering wordt een deel van zorg en ondersteuning geregeld op gemeentelijk niveau via de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) of via de wet langdurige zorg (wlz). De indicatie die u heeft is erin bepalend. Ook deze vergoedingen hebben wij voor u op een rij gezet.
 

Bekijk het overzicht


Extra diensten of services

Ook bieden zorgverzekeraars naast de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen bepaalde diensten of services die buiten de vergoedingensfeer vallen. Online ondersteuning, kortingen en klantvriendelijkheid kunnen bijvoorbeeld ook een rol spelen bij uw keuze. Bekijk het overzicht van de diensten en services per zorgverzekeraar.


Begrippenlijst

Zorgverzekeraars gebruiken verschillende namen voor dezelfde of vergelijkbare zorgvormen. Voor het overzicht hebben wij ons in de keuzewijzer beperkt tot één naam per zorgvorm. Bekijk onze begrippenlijst voor een overzicht van wat er onder de gekozen namen per zorgvorm valt.


Let op: u heeft tot 31 januari 2018 de mogelijkheid een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Zorg er dan wel voor dat u uiterlijk 31 december 2017 uw huidige zorgverzekering opzegt.


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van ons overzicht nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van de zorgverzekeraars. In dit overzicht vindt u alle contactgegevens. 

banner-1-minuut-test-zorgverzekering.jpg

Doe de 1-minuut-test

De Patiëntenfederatie Nederland heeft een korte test gemaakt die u snel inzicht geeft in uw situatie. Zit u goed waar u nu zit of is het beter om over te stappen naar een andere zorgverzekering? In slechts 1 minuut weet u het antwoord.

Doe de test

Onze visie op dementiezorg

Passende zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is waar Alzheimer Nederland voor staat. Onze visie op goede dementiezorg realiseren we samen met zorg- en patiëntenorganisaties, gemeenten en het ministerie van VWS.

Lees meer